Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Eurodeputowani PiS: Przepisy przejściowe dot. funduszy rolnych zapewnią rolnikom dłuższy okres stabilizacji i pewności prawnej

15 grudnia 2020 r.
Udostępnij

Podczas dzisiejszej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli miała miejsce debata na temat przepisów przejściowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w latach 2021 i 2022. Udział w debacie wzięli eurodeputowani PiS Zbigniew Kuźmiuk i Krzysztof Jurgiel.

Zbigniew Kuźmiuk wyraził zadowolenie, że Parlamentowi, Komisji i Radzie udało się wynegocjować przepisy przejściowe, dotyczące funduszy rolnych na dwa lata. „W ten sposób europejscy rolnicy otrzymują dłuższy okres stabilizacji i pewności prawnej, będą funkcjonować w dobrze sobie znanych realiach administracyjnych i finansowych” – mówił. Europoseł stwierdził, iż jest przekonany, że ten dwuletni okres dobrze wykorzystają również państwa członkowskie przygotowując solidne, skonsultowane ze swoimi rolnikami, plany strategiczne, które będą tworzyć warunki dla rozwoju europejskiego rolnictwa w następnych latach. „Stworzenie tych dobrych warunków rozwoju jesteśmy winni europejskim rolnikom, wszak w trudnym okresie pandemii zapewnili blisko 500 mln konsumentów bezpieczeństwo żywnościowe i chcą to robić nadal” - podkreślił.

Polski polityk wyraził nadzieję, że w ramach kolejnego wieloletniego budżetu, UE wreszcie doprowadzi do sytuacji, w której infrastruktura wiejska będzie budowana z funduszy rozwoju regionalnego, a nie ze środków II filara WPR. Na zakończenie Zbigniew Kuźmiuk podziękował komisarzowi Wojciechowskiemu, że dzięki jego osobistemu zaangażowaniu z funduszu odbudowy. „Dzięki wkładowi komisarza Wojciechowskiego udało się pozyskać dodatkową kwotę prawie 8 miliardów euro na europejskie rolnictwo, a środki te trafią do rolników już w najbliższych dwóch latach” – podsumował.

„Rozporządzenie w sprawie przepisów przejściowych WPR jest niezbędne, by zagwarantować kontynuację tej polityki przed wejściem w życie nowej WPR” – powiedział Krzysztof Jurgiel. Eurodeputowany wskazał na sukcesy osiągnięte w rozporządzeniu, jak chociażby wydłużenie okresu przejściowego do dwóch lat i uwzględnienie w tekście legislacyjnym instrumentu odbudowy, wspomniał jednak na kilka słabych punktów, jak ustanowienie zbyt wysokiego celu środowiskowego (37% środków na odbudowę po kryzysie ma być przeznaczone na cel ekologiczny). „Na ostatnim etapie negocjacji trójstronnych, niemiecka prezydencja w Radzie dodała do tekstu rozporządzenia motyw odnoszący się do przepisów dotyczących ogólnego systemu warunkowości w zakresie ochrony budżetu UE” – stwierdził Krzysztof Jurgiel i wspomniał, że podniesienie sytemu warunkowości może doprowadzić w przyszłości do ewentualnego powiązania wypłat dla państw członkowskich ze spełnieniem przez nie dodatkowych kryteriów, nie wynikających z obowiązującego prawa, sprzecznych z traktatami.

 

Z twittera