Aktualności

Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów
Delegacja Prawa i Sprawiedliwości

25 lutego 2021

Beata Szydło pyta o egzekwowanie umów z koncernami farmaceutycznymi na dostawy szczepionek

Dziś w Brukseli podczas wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii...

czytaj więcej
25 lutego 2021

Europosłowie PiS przeciw praktykom francuskiej inspekcji pracy dyskryminującym polskie firmy

Podczas wczorajszego posiedzenia komisji Petycji PE (PETI) miała miejsce dyskusja nad złożoną w imieniu polskiej spółki Aterima Group petycją w sprawie naruszenia zasad rynku wewnętrznego...

czytaj więcej
24 lutego 2021

Eurodeputowani PiS: UE powinna zainteresować się tematem awarii „Czajki”

Dziś, w trakcie posiedzenia Komisji Petycji PE (PETI) odbyła się dyskusja na temat petycji w sprawie awarii „Czajki” i zanieczyszczenia rzeki Wisły w okolicach Włocławka. Głos w sprawie...
czytaj więcej
24 lutego 2021

Europosłowie EKR: Parlament Europejski po raz kolejny zajmuje się kwestiami, które leżą w wyłącznej kompetencji państw członkowskich

Dziś podczas wspólnego posiedzenia Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE (LIBE) oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) odbyło wysłuchanie...

czytaj więcej
24 lutego 2021

Kosma Złotowski: Kierowcy w transporcie międzynarodowym powinni być zwolnieni z kwarantanny i obowiązku testowania

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) miała miejsce dyskusja na temat uprzywilejowanych korytarzy dla transportu, tzw. green lanes, podczas pandemii COVID-19....

czytaj więcej
23 lutego 2021

Eurodeputowani PiS: Nord Stream 2 będzie wielką porażką polityki unijnej, a w szczególności polityki energetycznej

Dziś podczas posiedzenia Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE (ITRE) miała miejsce wymiana poglądów z dyrektor generalną DG ENER Ditte Juul Jørgensen na temat Nord Stream 2. W...

czytaj więcej
23 lutego 2021

Krzysztof Jurgiel pyta Komisję o ochronę drobnych producentów rolnych

Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Jurgiel skierował pytanie do Komisji Europejskiej dotyczące ochrony drobnych producentów rolnych i oznaczeń geograficznych na produkty...

czytaj więcej
23 lutego 2021

Złotowski pyta komisarz Vestager: Czy Komisja potrafi przekonać platformy cyfrowe by zrezygnowały ze swojej uprzywilejowanej pozycji na rynku?

Dziś podczas posiedzenia Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów miała miejsce wymiana poglądów z Margrethe Vestager, wiceprzewodniczącą wykonawczą Komisji Europejskiej do spraw...

czytaj więcej

Z twittera