O nas

O nas

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy to grupa powstała w 2009 roku, w której skład wchodzi ponad 60 eurodeputowanych z 15 krajów UE.

 EKR O nas ECR Logo

Podstawą działań EKR jest tzw. Deklaracja Praska, wymieniająca następujące zasady:

  1. Wolna przedsiębiorczość, wolny i uczciwy handel i konkurencja, minimum regulacji, niższe podatki i mniejszy udział rządu jako czynniki najlepiej zapewniające wolność osobistą i dobrobyt w wymiarze jednostkowym i narodowym.
  2. Wolność jednostek, większa odpowiedzialność osobista i większe poszanowanie zobowiązań wobec demokratycznych wartości.
  3. Trwałe dostawy czystej energii z naciskiem na bezpieczeństwo energetyczne.
  4. Znaczenie rodziny jako fundamentu społeczeństwa.
  5. Integralność i suwerenność państwa narodowego, sprzeciw wobec unijnego federalizmu i przywrócenie poszanowania zasad prawdziwej subsydiarności.
  6. Nadrzędność transatlantyckich więzi bezpieczeństwa w dynamicznym i skutecznym NATO i poparcie dla młodych demokracji w Europie.
  7. Skuteczna kontrola imigracji i położenie kresu nadużywaniu procedur azylowych.
  8. Wydajne i nowoczesne usługi publiczne oraz wrażliwość na potrzeby wspólnot miejskich i wiejskich.
  9. Położenie kresu marnotrawstwu i nadmiernej biurokracji oraz zobowiązanie się do większej przejrzystości i uczciwości w instytucjach UE i w dysponowaniu funduszami unijnymi.
  10. Poszanowanie i równe traktowanie wszystkich krajów UE, nowych i starych, dużych i małych.

Co nas wyróżnia spośród innych grup w Parlamencie Europejskim?

Inne grupy polityczne w Parlamencie Europejskim opowiadają się za ideą bardziej zintegrowanej Europy bądź uważają, ze Unia Europejska jest szkodliwą organizacją, która w ogóle nie powinna istnieć. My natomiast jesteśmy zwolennikami Unii, która słucha swoich obywateli i ma odwagę stawić czoła wyzwaniom.

Eurorealizm

Wizja EKR opiera się na koncepcji eurorealizmu. Chcemy nowoczesnej, rozwijającej się Unii Europejskiej, otwartej na handel, bliższej obywatelom i respektującej różnorodność w Europie. Ale przede wszystkim chcemy, by współpraca odbywała się w oparciu o zdrowy rozsadek, wsłuchiwanie się w głos obywateli i poszanowanie woli państw członkowskich, które ją współtworzą. Wierzymy, ze Unia powinna obrać nowy kierunek, który odpowie na obecne i przyszłe wyzwania, a także zapobiegnie dalszym kryzysom.

Do jakiej reformy dążymy?

Fakt, że grupa EKR jest trzecią co do wielkości siłą w Parlamencie Europejskim najdobitniej świadczy o tym, że nasze wezwania do reformy Unii odzwierciedlają rosnące eurosceptyczne nastroje obywateli krajów członkowskich, którzy sprzeciwiają się coraz dalej idącej integracji unijnej i nierównemu traktowaniu jej członków.

Wierzymy, że fundamenty demokracji w Europie są w państwach członkowskich, co oznacza, że by uczynić Unię bardziej demokratyczną, należy oczekiwać więcej demokracji bezpośredniej od wyborców, ale także znacznie większego zaangażowania parlamentów narodowych w proces decyzyjny UE. Grupa EKR od początku swojego istnienia dąży do tego, by kraje członkowskie odzyskały większą niezależność.

EKR O nas
EKR O nas EKR O nas

Pozycja w Parlamencie Europejskim

Mimo, że EKR jest stosunkowo młodą grupą, szybko ugruntowała swą pozycję liczącej się siły wewnątrz Parlamentu Europejskiego i poza nim. Żadna grupa nie ma większości w Parlamencie Europejskim. Każda sprawa wymaga debat i negocjacji w celu utworzenia koalicji. W tym wymiarze Grupa EKR potrafi wywierać znaczący wpływ współpracując z innymi grupami. Jednocześnie jest w stanie zachować tożsamość w kwestiach, w których nie zgadza się z innymi oraz proponować alternatywny punkt widzenia.

Grupa EKR jest również wpływowa ze względu na zajmowane przez jej członków w Parlamencie Europejskim kluczowe stanowiska. Obejmują one przewodnictwo bardzo ważnych komisji ds. rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów, podkomisji ds. bezpieczeństwa i obrony, a także stanowisk Wiceprzewodniczącego PE oraz Kwestora.

Przewodniczący Grupy EKR reprezentują ją we wszystkich decyzyjnych organach Parlamentu: Konferencji Przewodniczących, Konferencji Przewodniczących Komisji oraz Prezydium. EKR posiada koordynatora w każdej komisji parlamentarnej, wpływając tym samym na kierunki ich prac. Grupa posiada również szereg wiceprzewodniczących komisji oraz przewodniczących delegacji parlamentarnych.

Nasze priorytety

Z twittera