Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Witold Waszczykowski: Komisja Europejska próbuje wmanewrować nas w pułapkę ws. migrantów

7 sierpnia 2023 r.
Udostępnij

Komisarz Ylva Johansson udzieliła odpowiedzi na interpelację Witolda Waszczykowskiego, w której europoseł podważył uprawnienia Rady do przyjęcia decyzji o relokacji imigrantów, powołując się na art. 79 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu UE.

Nie uzasadniając swojej odpowiedzi obowiązującymi przepisami, Komisarz Johansson arbitralnie stwierdziła, że “Komisja nie podziela opinii, że stanowisko przyjęte 8 czerwca 2023 r. dotyczące rozporządzenia w sprawie zarządzania azylem i migracją budzi wątpliwości natury prawnej”.

Komisarz Johansson oceniała także, że “stanowisko Rady (...) nie przewiduje nakładania kar finansowych na państwa członkowskie, które nie włączą się w działania solidarnościowe w postaci relokacji”, dodając jednocześnie, że "kraje członkowskie do wyboru mają relokację lub alternatywne środki solidarnościowe, w szczególności wkład finansowy” oraz, że “państwa członkowskie będą musiały włączyć się w działania solidarnościowe.”

Odnosząc się do pierwszej części odpowiedzi KE, Witold Waszczykowski zadał pytanie, czy komisarz Johansson świadoma jest obowiązywania art. 79 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, którego treść brzmi następująco: „Niniejszy artykuł nie narusza prawa państw członkowskich do ustalania wielkości napływu obywateli państw trzecich przybywających z państw trzecich na ich terytorium w poszukiwaniu pracy najemnej lub na własny rachunek”.

Były minister spraw zagranicznych odniósł się także w pytaniu dodatkowym do drugiej część wypowiedzi komisarz Johansson, wskazując na zawartą w niej wewnętrzną sprzeczność. Zdaniem Waszczykowskiego “tak zwane 'alternatywne środki finansowe' są równoznaczne z karami finansowymi.”

Komentując swoją inicjatywę, poseł PiS do PE podkreślił, że “Komisja Europejska po raz kolejny usiłuje wciągnąć Polskę w pułapkę, podobnie jak miało to miejsce z tak zwanymi kamieniami milowymi i środkami z Funduszu Odbudowy.”

“Odpowiedź Komisarz Johansson wskazuje dwa istotne fakty. Po pierwsze, działania Komisji są bezprawne. Po drugie, między bajki należy włożyć wszelkie obietnice jakoby “zważywszy na fakt, że Polska przyjęła ponad 1 mln Ukraińców, jest wysoce prawdopodobne, że Polska zostałaby uznana za państwo znajdujące się pod presją, a tym samym kwalifikowałaby się do solidarności lub do całkowitego zmniejszenia swoich składek solidarnościowych.” Sterowana przez Niemcy Komisja po raz kolejny nas tutaj oszuka” - podsumowuje Waszczykowski. 

Z twittera