Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Komisja Rozwoju (DEVE) przyjmuje opinię Beaty Kempy ws. programu Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2021–2027

20 września 2023 r.
Udostępnij

Dziś podczas posiedzenia Komisji Rozwoju PE (DEVE) europosłowie głosowali nad projektem opinii autorstwa eurodeputowanej EKR Beaty Kempy. Dokument dotyczący wdrażania programu Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2021–2027 został przyjęty zdecydowaną większością głosów (17 za, 2 przeciw i 0 wstrzymujących się).

"Nowy Europejski Korpus Solidarności (EKS) na lata 2021–2027 zawiera w sobie odrębny program, wcześniej funkcjonujący pod nazwą „Wolontariusze pomocy UE”. Stał się on komponentem humanitarnym obecnego Europejskiego Korpusu Solidarności.  Głównymi celami humanitarnego aspektu działań wolontariackich Europejskiego Korpusu Solidarności jest ułatwienie przejścia od działań humanitarnych do długoterminowego zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Istotnym elementem komponentu humanitarnego jest też wzmocnienie odporności najsłabszych społeczności oraz zwiększenie ich gotowości na wypadek klęsk żywiołowych lub innych kryzysów. Ważne jest również to, że przy realizacji tych celów, zgodnie z założeniami programu, należy kierować się poszanowaniem zasad pomocy humanitarnej.  Chcę podkreślić, że wolontariat w akcjach pomocy humanitarnej oferuje młodym ludziom możliwość wniesienia znaczącego wkładu w życie społeczności lokalnych. Jest to ogromna szansa dla wolontariuszy, aby rozwijali swoje umiejętności i zdobywali cenne doświadczenie, co może również potencjalnie przyczynić się do tego, że wolontariusze zostaną w przyszłości pracownikami organizacji humanitarnych. Wdrażanie komponentu humanitarnego Europejskiego Korpusu Solidarności jest nadal na wczesnym etapie. W grudniu 2022 r. podpisano umowy o dofinansowanie z jedenastoma wybranymi konsorcjami. W marcu 2023 r. pojawili się pierwsi w pełni przeszkoleni wolontariusze. Pierwsze rozmieszczenie w terenie rozpoczyna się dopiero teraz, w czerwcu 2023 r. Z tych powodów realizację programu można ocenić jedynie częściowo" – mówiła autorka opinii DEVE.

W projekcie opinii Beata Kempa skupiła się szczególnie na kilku kwestiach, tj. znaczeniu wolontariatu humanitarnego dla promowania wartości europejskich, a także uniwersalnych zasad pomocy humanitarnej takich jak człowieczeństwo, neutralność, bezstronność i niezależność; potrzebie zwiększenia wysiłków na rzecz zaangażowania młodych ludzi o mniejszych szansach; problemie długiej procedury naboru wolontariuszy, w szczególności w odniesieniu do czasu oczekiwania na obowiązkowe szkolenie, co może prowadzić do rezygnacji i utraty zainteresowania ze strony kandydatów; limicie wieku - większość kandydatów ma od 19 do 23 lat; zniesieniu limitu wiekowego przez Komisję, aby umożliwić uczestnictwo bardziej doświadczonym kandydatom; a także potrzebie bardziej zrównoważonego podejścia w odniesieniu do przyszłych naborów i umożliwienie wolontariatu w bezpiecznych strefach krajów dotkniętych konfliktami, oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

"Cieszę się, że UE wspiera angażowanie młodych ludzi w projekty z zakresu wolontariatu i rozwoju zawodowego, gdyż jest to najlepsza forma budowania wspólnoty" – mówiła po głosowaniu sprawozdawczyni EKR.

 

Z twittera