Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Joachim Brudziński otwiera wystawę dotyczącą środowiska naturalnego Pomorza Zachodniego

18 lipca 2023 r.
Udostępnij

Dziś w Parlamencie Europejskim w Brukseli z inicjatywy europosła PiS Joachima Brudzińskiego otwarto wystawę pt. „Troska o środowisko naturalne Pomorza Zachodniego. 30 lat aktywności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.” W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Funduszu - Marek Subocz - Prezes Zarządu, Joanna Grab - Zastępca Prezesa Zarządu i koordynator projektu wystawy, Szymon Gajda - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony z Gdańska oraz grupa niemal 50 pracowników Wojewódzkiego Funduszu pracujących na co dzień w jego zachodniopomorskich biurach – w Szczecinie, Koszalinie oraz Szczecinku.

  

Joachim Brudziński otwierając wystawę podkreślił, że kolejny raz z dumą prezentuje piękno, wartości i sukcesy Polski, a w szczególności regionu Pomorza Zachodniego, który reprezentuje. Jak mówił, wystawa jest podsumowaniem 30 letniej działalności Funduszu w Szczecinie, której efekty zostały przedstawione na 31 planszach. "Pokazane są realne miejsca, które powstały lub funkcjonują dzięki wsparciu finansowemu Funduszu, prezentujemy na niej zagrożone wyginięciem rośliny i zwierzęta, które otrzymują odpowiednie warunki do rozwoju oraz przedstawiamy działania z zakresu edukacji ekologicznej oraz powstające przy naszym wsparciu szkolne Ekopracownie" – mówił. Ponadto, jak dodał europoseł PiS, na wystawie zaprezentowane się także przykłady wsparcia służb mundurowych poprzez zakup wyposażenia i nowoczesnego sprzętu.  "To zagadnienie jest mi szczególnie bliskie i jako były minister spraw wewnętrznych i administracji dziękuję za wsparcie, które przekazujecie strażom pożarnym – OSP oraz PSP i Policji. Nie bez znaczenia dla bezpieczeństwa jest także ogromne wsparcie udzielane Pogotowiu Ratunkowemu oraz Wodnemu Pogotowiu Ratunkowemu" – zaznaczył Brudziński. Jak podkreślił, "są to inwestycje w bezpieczeństwo nas wszystkich, nie tylko mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, ale także odwiedzających nas turystów", a wsparcie finansowe Funduszu to poprawa ochrony środowiska, jakości powietrza i zrównoważony rozwój.

 

Więcej o Funduszu

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie został powołany do działania w 1993 roku. Od 30 lat udziela dofinansowania na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizując politykę ekologiczną państwa i regionu, w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wspiera działania na rzecz środowiska i transformacji do gospodarki niskoemisyjnej, wdrażając nowoczesne technologie. Środki na wsparcie – zarówno dotacje, jak i pożyczki – dla instytucji i osób fizycznych są w zdecydowanej większości środkami krajowymi. Fundusz udziela wsparcia finansowego administracji rządowej, samorządom, organizacjom pozarządowym oraz przedsiębiorcom; sprzyja uczestniczeniu tych podmiotów w realizacji zamierzeń w sektorze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Priorytetowo traktuje zadania zapisane odpowiednio w krajowych lub wojewódzkich programach i planach oraz zadania wspierane środkami Unii Europejskiej lub innymi środkami zagranicznymi. Przez 30 lat WFOŚiGW w Szczecinie przeznaczył ponad 587 mln € na niemal 26 tysięcy zadań proekologicznych. Zapewnił wymianę ponad 13,5 tysiąca nieekologicznych źródeł ciepła w programie Czyste Powietrze, udzielając wsparcia na poziomie prawie 53 mln €. Mieszkańcy zachodniopomorskiego zyskali dostęp do ponad 4700 km sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Jako pierwszy w Polsce sfinansował samochody elektryczne i stacje ładowania dla instytucji i osób indywidualnych. Przywrócił naturze obszary po dawnych składowiskach odpadów oraz wyposażył kilkadziesiąt Ośrodków Edukacji Ekologicznej oraz Eko-Pracowni, w których uczniowie mogą lepiej zrozumieć fascynujący świat przyrody.

Galeria zdjęć

Z twittera