Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Elżbieta Rafalska pyta prezydencję portugalską o plany w zakresie polityki socjalnej

23 lutego 2021 r.
Udostępnij


Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) miała miejsce wymiana poglądów z Aną Mendes Godinho - Minister Pracy, Solidarności i Zabezpieczenia Społecznego z prezydencji portugalskiej. Głos w dyskusji zabrała eurodeputowana PiS Elżbieta Rafalska.
Elżbieta Rafalska mówiła, że Grupa EKR jest zainteresowana planami prezydencji portugalskiej w kwestii dalszych prac nad projektem dyrektywy w sprawie minimalnego europejskiego wynagrodzenia. „Wiemy, że podczas spotkania Grupy Roboczej do Spraw Społecznych w styczniu, prezydencja portugalska zadeklarowała, że możliwe jest przyjęcie podejścia ogólnego w zakresie dyrektywy do końca czerwca. Stanowiska poszczególnych krajów różnią się, bo mechanizmy kształtowania minimalnego wynagrodzenia są bardzo zróżnicowane. Czy rzeczywiście ten termin jest realny do osiągnięcia?” – pytała. Eurodeputowana wskazała, że w odniesieniu do priorytetu prezydencji, jaką jest Europa socjalna, pojawia się zapowiedź organizacji szczytu społecznego w maju, podczas którego zostanie przyjęty plan działania w zakresie europejskiego filaru praw socjalnych. „Jest on bardzo ważny, ale powinien zostać instrumentem niewiążącym, bez prerogatyw prawotwórczych, a plan działania nie powinien naruszać traktatowej zasady podziału kompetencji w tym zakresie” – podkreśliła europosłanka.
Była Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odniosła się też do trwających od wielu lat prac nad rozporządzeniem w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 883. „Czy realne jest zakończenie tych prac w trakcie prezydencji portugalskiej?” - dopytywała Anę Mendes Godinho. Polska polityk stwierdziła, że bardzo ważne są gwarancje dla dzieci, ponieważ szczególnie w czasach pandemii są one zagrożone. „ Jak wygląda sytuacja osób starszych w związku z pandemią? Jak chcecie Państwo osiągnąć wzmocnienie dialogu z partnerami społecznymi i obywatelami?” – dopytywała Elżbieta Rafalska.

Ana Mendes Godinho odpowiedziała, że dyrektywa w sprawie minimalnego europejskiego wynagrodzenia to kluczowy element europejskiego modelu społecznego. „Musimy zagwarantować w całej UE godziwą płacę minimalną, albo na mocy legislacji europejskiej, albo poprzez odpowiednie porozumienia zbiorowe i odpowiednie negocjacje z partnerami społecznymi” – mówiła minister i wskazała, że konieczne jest wzięcie pod uwagę zdania służb prawnych Rady i liczy na wypracowanie dobrego tekstu kompromisowego. W kwestii koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego Ana Mendes Godnho mówiła, że również liczy na osiągnięcie kompromisu.

Z twittera