Ryszard Legutko

Okręg nr 10 - woj. małopolskie i świętokrzyskie

Partia krajowa: Prawo i Sprawiedliwość

Komisja:

  • Komisja Kontroli Budżetowej (CONT)
  • Komisja Kultury i Edukacji (CULT)
  • Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI),

Delegacja:

  • Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile WICEPRZEWODNICZĄCY
  • Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem
  • Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki

Delegacja do zgromadzeń parlamentarnych

  • Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
  • Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE ZASTĘPSTWO

Z twittera