Patryk Jaki

Okręg nr 10 - woj. małopolskie i świętokrzyskie

Partia krajowa: Prawo i Sprawiedliwość

Komisja:

  • Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE)
  • Podkomisja do Spraw Podatkowych (FISC)

Delegacja:

  • Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Mołdawia
  • Delegacja do spraw stosunków z Japonią ZASTĘPSTWO

Delegacja do zgromadzeń parlamentarnych

  • Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest WICEPRZEWODNICZĄCY
  • Komisja Gospodarcza i Monetarna (ECON) ZASTĘPSTWO

Z twittera