Kosma Złotowski

Okręg nr 2 - woj. kujawsko-pomorskie

Partia krajowa: Prawo i Sprawiedliwość

Skarbnik Grupy EKR

Komisja:

  • Komisja Transportu i Turystyki (TRAN)
  • Komisja Petycji (PETI)
  • Komisja Specjalna ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej (AIDA)
  • Komisja Prawna ZASTĘPSTWO
  • Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów ZASTĘPSTWO

Delegacja:

  • Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE-Azerbejdżan i UE-Gruzja WICEPRZEWODNICZĄCY

Delegacja do zgromadzeń parlamentarnych

  • Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
  • Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Australia i Nowa Zelandia ZASTĘPSTWO