Joachim Brudziński

Okręg nr 13 - woj. lubuskie i zachodniopomorskie

Partia krajowa: Prawo i Sprawiedliwość

Komisja:

  • Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE)
  • Komisja Kontroli Budżetowej (CONT) ZASTĘPSTWO

Delegacja:

  • Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
  • Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem  ZASTĘPSTWO
  • Delegacji do spraw stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii ZASTĘPSTWO

Delegacja do zgromadzeń parlamentarnych

  • Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego ZASTĘPSTWO