Jadwiga Wiśniewska

Okręg nr 11 - woj. śląskie

Partia krajowa: Prawo i Sprawiedliwość

Komisja:

  • Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE)
  • Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa (ENVI) ZASTĘPSTWO
  • Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) ZASTĘPSTWO

Delegacja:

  • Delegacja do spraw stosunków z Kanadą ZASTĘPSTWO

Delegacja do zgromadzeń parlamentarnych

  • Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE WICEPRZEWODNICZĄCA

Z twittera