Grzegorz Tobiszowski

Okręg nr 11 - woj. śląskie

Partia krajowa: Prawo i Sprawiedliwość

Komisja:

  • Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE)
  • Komisja Budżetowa (BUDG) ZASTĘPSTWO
  • Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa (ENVI) ZASTĘPSTWO

Delegacja:

  • Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
  • Delegacja do spraw stosunków z Indiami ZASTĘPSTWO