Andżelika Możdżanowska

Okręg nr 7 - woj. wielkopolskie

Partia krajowa: Prawo i Sprawiedliwość

Komisja:

  • Komisja Rozwoju Regionalnego (REGI)
  • Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM)
  • Komisja Gospodarcza i Monetarna (ECON) ZASTĘPSTWO
  • Podkomisja do Spraw Podatkowych (FISC) ZASTĘPSTWO

Delegacja:

  • Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim
  • Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi ZASTĘPSTWO

Z twittera