Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Zbigniew Kuźmiuk nt. wpływu nowych umów handlowych na rolnictwo UE

26 stycznia 2021 r.
Udostępnij

Dziś podczas posiedzenia komisji rolnictwa i rozwoju wsi PE (AGRI) miała miejsce wymiana poglądów z komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim nt. badania dotyczącego łącznego wpływu nowych umów handlowych na rolnictwo w UE. W imieniu grupy EKR głos w dyskusji zabrał europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.

 

Europoseł PiS powiedział, że wspomnianych w prezentacji komisarza Wojciechowskiego 12 umów handlowych nie przyczyni się w znaczącym stopniu do zmian w europejskim rolnictwie. „Wzrost eksportu o 5.5 mld w stosunku do obecnych 170 mld, czy importu 4.7 mld w stosunku do obecnych 120 mld, to nie są wielkości, które w jakiś znaczący sposób mogą wpłynąć na sytuację europejskiego rolnictwa” - stwierdził Zbigniew Kuźmiuk. Jednakże, zauważył polski polityk, nasuwa się pytanie, czy rolnicy z krajów, z którymi te umowy będą podpisywane, przestrzegają tych samych standardów produkcji i tych samych norm sanitarnych czy fitosanitarnych, i czy jest to przewidziane w tych umowach. „Czy to nie będzie czasem element, który będzie pogarszał konkurencyjność europejskich rolników?” - zastanawiał się eurodeputowany.

Drugą kwestią, która poruszył europoseł PiS był wpływ pandemii koronawirusa na europejskie rolnictwo. „Czy pojawi się jakieś opracowanie pokazujące, jakie są konsekwencje pandemii dla europejskich rolników?” - dopytywał.

 

Komisarz Wojciechowski odparł, że oczywiście pandemia spowodowała wiele problemów w rolnictwie europejskim, co zmusiło do podejmowania wspólnych działań interwencyjnych rożnego rodzaju, natomiast bezpośrednich negatywnych skutków na handel produktami rolnymi nie widać. Jak wskazywał, nastąpił nieznaczny jego wzrost w 2020 roku, mianowicie o 0,5 proc. wzrósł eksport, o 1 proc. wzrósł import. „A wiec można by się zastanawiać ile by to było, gdyby nie pandemia. Być może wzrost eksportu byłby większy” - dodał. W opinii Wojciechowskiego fakt, że handel się nie załamał pod wpływem pandemii, jest kolejnym sukcesem rolnictwa europejskiego i całego sektora produkcji żywności.

Z twittera