Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Witold Waszczykowski pyta KE o bezprawną decyzję Rady dot. relokacji imigrantów

12 czerwca 2023 r.
Udostępnij

Witold Waszczykowski wystosował do Komisji Europejskiej pytanie priorytetowe dotyczące ostatniej decyzji Rady nt. przymusowej relokacji imigrantów. Europoseł PiS zwrócił uwagę, że decyzja przyjęta została przy sprzeciwie m.in. Polski i z pogwałceniem Traktatów.

„Pomimo wyraźnego zapisu art. 79 ust. 5 Traktatu o Funkcjonowaniu UE, zgodnie z którym polityka migracyjna jest wyłączną kompetencją Państw Członkowski, decyzja zakłada kary finansowe w wysokości 22 tysięcy euro od każdego nieprzyjętego imigranta.” - czytamy w tekście interpelacji.

Waszczykowski zauważył także, że „jeden dzień po przyjęciu w/w decyzji, czeskie MSW poinformowało, że ze względu na liczbę uchodźców przyjętych z Ukrainy Czechy zostaną czasowo zwolnione z obowiązku płacenia kar.”

Były minister spraw zagranicznych przywołał dane liczbowe, zgodnie z którymi na terenie Czech przebywa obecnie około 3800 tysięcy Ukraińców, którzy uciekli przed wojną, z kolei w Polsce dane szacunkowe to około 3 miliony osób, z czego połowa przybyła do Polski po 24 lutego 2023 roku.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, Witold Waszczykowski zwrócił się do Komisji Europejskiej o udzielenie odpowiedzi na dwa pytania:

"1. Czy Komisja dostrzega fakt, że przyjęta 8 czerwca przez Radę decyzja była bezprawna, z pogwałceniem traktatów?

2. Czy Komisja jest zdania, że podobnie jak w przypadku Czech, kary finansowe nie powinny dotyczyć Polski, z uwagi na liczbę przyjętych przez Polskę imigrantów Ukrainy?"

Komisja Europejska zobowiązana jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 3 tygodni.

 W załączeniu pełna treść interpelacji.

Z twittera