Aktualności

Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów
Delegacja Prawa i Sprawiedliwości

4 grudnia 2020

Witold Waszczykowski: Liczę, że Biden będzie kontynuował działania Trumpa

Podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych PE (AFET) w debacie na temat przyszłości stosunków transatlantyckich w imieniu grupy EKR głos zabrał europoseł PiS Witold...

czytaj więcej
3 grudnia 2020

Andżelika Możdżanowska na rzecz przeciwdziałania ekonomicznym skutkom pandemii Covid-19

Komisja Rozwoju Regionalnego PE (REGI) przyjęła dziś porozumienie wynikające z negocjacji międzyinstytucjonalnych w sprawie REACT UE - propozycji przeciwdziałania ekonomicznym skutkom...

czytaj więcej
3 grudnia 2020

Witold Waszczykowski o relacjach z Turcją: Musimy mieć uczciwe podejście do rozmów akcesyjnych, pamiętając o problemach wewnętrznych Turcji

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego (AFET) miała miejsce dyskusja na temat sprawozdania dotyczącego Turcji. Głos w niej zabrał...

czytaj więcej
3 grudnia 2020

Europosłowie PiS: Broń chemiczna w Bałtyku to problem międzynarodowy

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego (PETI) miała miejsce dyskusja na temat dwóch petycji w sprawie oczyszczenia Morza Bałtyckiego z broni chemicznej i...

czytaj więcej
2 grudnia 2020

Adam Bielan: Usługi są kluczowym elementem rozwoju polskiej gospodarki

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów PE (IMCO) przyjęła sprawozdanie na temat wzmocnienia jednolitego rynku: przyszłość swobodnego przepływu usług, którego kontrsprawozdawcą z...

czytaj więcej
2 grudnia 2020

Elżbieta Rafalska: Dane demograficzne UE stają się poważnym problemem, którego nie możemy lekceważyć

Podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE (EMPL) została przegłosowana opinia na temat odwrócenia trendów demograficznych w regionach UE z wykorzystaniem...

czytaj więcej
2 grudnia 2020

Anna Zalewska o kształtowaniu polityki edukacji cyfrowej

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE (EMPL) przyjęła opinię dotyczącą kształtowania polityki edukacji cyfrowej autorstwa europosłanki PiS Anny Zalewskiej.

Anna Zalewska komentując...

czytaj więcej
1 grudnia 2020

Zbigniew Kuźmiuk pyta komisarza ds. rolnictwa o ochronę gospodarstw rolnych

Dzisiaj podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE (AGRI) miała miejsce debata z komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim na temat zaleceń Komisji dla państw członkowskich...

czytaj więcej

Z twittera