Aktualności

Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów
Delegacja Prawa i Sprawiedliwości

23 lipca 2020

Europosłowie PiS: Europejczycy potrzebują dziś współpracy, a nie jałowych sporów

Dziś w Brukseli ma miejsce nadzwyczajna sesja Parlamentu Europejskiego na temat konkluzji szczytu UE 17-21 lipca dotyczących długoterminowego budżetu UE na...

czytaj więcej
22 lipca 2020

Kosma Złotowski interweniuje w sprawie dyskryminacji przewoźników z Polski na rynku usług transportowych w UE

Dziś europoseł PiS Kosma Złotowski wystosował interpelację do KE w spawie praktyk dyskryminujących przewoźników z Polski na rynku usług transportowych w...

czytaj więcej
16 lipca 2020

Joanna Kopcińska pyta KE o cele w zakresie stosowania pestycydów i nawozów oraz bezpieczeństwo żywnościowe

Eurodeputowana PiS Joanna Kopcińska wystosowała dziś do Komisji Europejskiej dwie interpelacje.

Pierwsza z nich dotyczyła wyznaczonych przez KE celów w...

czytaj więcej
16 lipca 2020

Europosłowie EKR: Unia Europejska nie może wydawać osądów w kwestiach jej nieprzynależnych

Dziś w Parlamencie Europejskim podczas posiedzenia Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) PE zostało przyjęte...

czytaj więcej
15 lipca 2020

Eurodeputowani PiS: Rolnikom należą się rekompensaty z UE za utraty dochodów

Dziś w Parlamencie Europejskim podczas obrad Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi miała miejsce wymiana poglądów z federalną Minister ds. Żywności i Rolnictwa Julią Klöckner na temat priorytetów...

czytaj więcej
15 lipca 2020

Beata Szydło rozmawiała z wiceprzewodniczącą KE Dubravką Suicą o wyzwaniach demograficznych w Unii Europejskiej

Dziś Beata Szydło, sprawozdawca PE do raportu nt. zmian demograficznych i starzenia się społeczeństw w UE, spotkała się z wiceprzewodniczącą Komisji...

czytaj więcej
14 lipca 2020

Witold Waszczykowski pyta prezydencję niemiecką o jej priorytety w zakresie polityki zagranicznej i obrony

Witold Waszczykowski pyta prezydencję niemiecką o jej priorytety w zakresie polityki zagranicznej i obrony

 

 

Wczoraj i dziś podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych (AFET)...

czytaj więcej
14 lipca 2020

Joanna Kopcińska o bezpieczeństwie lekowym w Europie

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) przyjęła dziś raport pn. „Brak leków - jak poradzić sobie z narastającym problemem?”. W...

czytaj więcej

Z twittera