Aktualności

Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów
Delegacja Prawa i Sprawiedliwości

5 lipca 2021

Jadwiga Wiśniewska: Ochrona dzieci przed przemocą i wykorzystaniem jest naszym obowiązkiem

Podczas dzisiejszego, pierwszego dnia sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu odbyła się debata na temat wykorzystywania technologii do przetwarzania danych osobowych i innych...

czytaj więcej
2 lipca 2021

Komisja Spraw Zagranicznych przyjmuje sprawozdanie Anny Fotygi dotyczące polityki UE wobec Arktyki

Europosłowie Komisji Spraw Zagranicznych PE (AFET) przyjęli wczoraj sprawozdanie autorstwa eurodeputowanej PiS Anny Fotygi pt. "Arktyka: możliwości, obawy i wyzwania związane z...

czytaj więcej
2 lipca 2021

Leaders of the European centre-right have signed today a joint statement in response to the ongoing debate on the future of Europe

Today at noon, following the inauguration of the Conference on the Future of Europe in Strasbourg, in over a dozen European capitals, the leaders of right-wing parties presented a statement in...

czytaj więcej
2 lipca 2021

Liderzy europejskiej centro-prawicy podpisali dziś wspólną deklarację ideową w odpowiedzi na trwającą obecnie debatę na temat przyszłości Europy

Dziś w samo południe w kilkunastu europejskich stolicach liderzy centro-prawicowych ugrupowań podpisali deklarację będącą odpowiedzią na inaugurację obrad Konferencji ds. Przyszłości...

czytaj więcej
1 lipca 2021

Grzegorz Tobiszowski nt. europejskiej strategii na rzecz energii z morskich źródeł odnawialnych

Dziś podczas posiedzenia Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE (ITRE) miała miejsce dyskusja nad sprawozdaniem dotyczącym europejskiej strategii na rzecz energii z morskich źródeł...

czytaj więcej
1 lipca 2021

Andżelika Możdżanowska pyta KE o emulgatory w produkcji żywności

Eurodeputowana PiS Andżelika Możdżanowska wystosowała dziś pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie do Komisji dotyczące emulgatorów w produkcji żywnosci i skutków dla zdrowia.

 

Jak...

czytaj więcej
29 czerwca 2021

Komisja Środowiska PE przyjmuje sprawozdanie Joanny Kopcińskiej dotyczące ustanowienia Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

Europosłowie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PE (ENVI) przyjęli dziś sprawozdanie autorstwa eurodeputowanej PiS Joanny Kopcińskiej...

czytaj więcej
28 czerwca 2021

Elżbieta Rafalska w dyskusji z KE

Dziś w PE odbyła się wspólna wymiana poglądów Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) i Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON) w ramach dialogu ekonomicznego na temat wiosennego...

czytaj więcej

Z twittera