Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Stanowisko delegacji Prawa i Sprawiedliwości w PE w sprawie unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030

9 czerwca 2021 r.
Udostępnij

Delegacja Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim popiera działania UE mające na celu zatrzymanie utraty bioróżnorodności. Działania te muszą być jednak wyważone, brać pod uwagę potrzeby ludzi oraz być możliwe do wprowadzenia przez państwa członkowskie z poszanowaniem ich kompetencji. Dlatego nie mogliśmy poprzeć w głosowaniu plenarnym sprawozdania europosła Césara Lueny (S&D) w tej sprawie.

Choć udało się przegłosować część poprawek zgłoszonych na sesję plenarną, które w lepszym stopniu odzwierciedlają kompetencje państw i rolę lasów w gospodarce leśnej, przegłosowano wiele innych, bardzo niebezpiecznych w skutkach zapisów.

Przede wszystkim, wbrew linii przyjętej w Prawie Klimatycznym, przegłosowano wezwanie do wycofania wszelkich subsydiów na paliwa kopalne w UE i jej państwach już do 2025 r. Takie ograniczenie uniemożliwiłoby sprawiedliwą transformację i spowodowałoby ogromne kłopoty gospodarcze i społeczne, a także zachwiałoby bezpieczeństwem energetycznym Polski. Przegłosowano także poparcie dla wiążących prawnie celów ustanowienia ochrony terytoriów morskich i lądowych (30 proc.), w tym ochrony ścisłej (10 proc.), a także arbitralny cel ograniczenia stosowania nawozów sztucznych o 50 proc. do 2030 r. Takie cele nie zostały poddane żadnej analizie skutków i mogą mieć ogromny negatywny wpływ na możliwość prowadzenia działalności przez mieszkańców, a także przynieść fatalne skutki dla polskiego przemysłu nawozowego, który jest liderem na rynku UE.

Delegacja Prawa i Sprawiedliwości nie może zgodzić się, żeby przyszłe prawodawstwo dotyczące bioróżnorodności było budowane wokół tak arbitralnych i jednostronnych kryteriów.

Z twittera