Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Spotkanie europosłów z kierownictwem Ministerstwa Infrastruktury w Parlamencie Europejskim

16 listopada 2021 r.
Udostępnij

Dziś w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się spotkanie ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i przedstawicieli resortu infrastruktury z polskimi posłami do PE (tzw. klub polski). Głównym tematem spotkania była wymiana poglądów na tematy najważniejszych spraw będących w zakresie działalności Ministerstwa Infrastruktury, które są przedmiotem bieżącej agendy prac UE. Spotkanie poprowadził europoseł PiS Kosma Złotowski.

 

Minister Adamczyk szczegółowo przedstawił postulaty Polski w odniesieniu do planowanej przez Komisję Europejską rewizji sieci TEN-T w związku z  oczekiwanym na grudzień br. przedstawieniem przez KE propozycji aktualizacji Rozporządzenia PE i Rady z 11 grudnia 20213 r. ws. unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. Polski polityk mówił o wadze wpisania via Carpatia do sieci bazowej, o co polski rząd zabiega już 6 lat. "To nie tylko 'droga życia', ale przede wszystkim droga rozwoju transportu naszej części Europy oraz droga o znaczeniu i charakterze obronnym" – podkreślił. Jak dodał, mimo że inicjatywę poparło 10 państw, to  skomplikowane procedury administracyjne oznaczają, że należy liczyć się z daleko przesuniętym horyzontem czasowym jeśli chodzi o finalną realizację tej inwestycji.

 

"Rewizja transeuropejskich sieci transportowych to okazja do wpisania na listę najważniejszych projektów infrastrukturalnych w Unii Europejskich także kluczowych inwestycji drogowych, kolejowych i śródlądowych planowanych w Polsce. Współpraca między Ministerstwem Infrastruktury a polskimi posłami do Parlamentu Europejskiego w tej sprawie jest bardzo ważna i potrzebna. Wizyta Pana Ministra Andrzeja Adamczyka jest doskonałą okazją do rozmowy o polskich priorytetach w dyskusji o uzupełnieniu sieci bazowej, takich jak Via Carptia czy multimodalny węzeł transportowy Bydgoszcz" – zaznaczył europoseł Kosma Złotowski.

 

Podczas spotkania przedyskutowano również temat Pakietu Mobilności w kontekście badań Komisji Europejskiej z lutego br. potwierdzających prezentowane wcześniej przez resort infrastruktury stanowisko o negatywnym wpływie tych przepisów na klimat i środowisko w UE. Andrzej Adamczyk wskazał, że protekcjonistyczne rozwiązania zawarte w Pakiecie pokazują olbrzymią hipokryzję prawa unijnego w kwestiach dotyczących ochrony środowiska. Wyjaśnił, że z jednej strony mowa jest o obniżaniu emisji dwutlenku węgla w transporcie, a z drugiej przepisy Pakietu wymuszają dodatkowe przejazdy samochodów (każdy kierowca jest zobowiązany do powrotu do kraju pochodzenia co 4 tygodnie na każdy okres 3 – 4 kolejnych tygodni roboczych), które przecież znacznie zwiększają emisję CO2. "Wszyscy, którzy mówią o czystym transporcie, limitach emisji, wprowadzeniu kwot emisji w transporcie samochodowym wydają się tego problemu nie dostrzegać" – stwierdził Adamczyk.

 

"Mimo jednoznacznych wyników oceny wpływu Pakietu Mobilności na środowisko Komisja Europejska nadal nie podejmuje działań, żeby usunąć obowiązek powrotu ciężarówek do kraju rejestracji co osiem tygodni. Zarówno polski rząd jak i europosłowie muszą w tej sprawie wywierać ciągłą presję - ten absurdalny przepis musi zostać zrewidowany" – podkreślił Kosma Złotowski.

 

W czasie dyskusji omówiono polskie oczekiwania dotyczące ww. tematów i apelowano do europosłów wszystkich grup politycznych o wsparcie realizacji polskich interesów w istotnych sprawach transportowych będących przedmiotem prac UE.

Z twittera