Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Parlament Europejski przyjmuje raport Patryka Jakiego w sprawie wymiany informacji cyfrowych w sprawach związanych z terroryzmem

12 lipca 2023 r.
Udostępnij

Dziś podczas trwającej w Strasburgu sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego eurodeputowani głosowali nad  projektem sprawozdania autorstwa eurodeputowanego EKR Patryka Jakiego na temat wymiany informacji cyfrowych w sprawach związanych z terroryzmem. Dokument został przyjęty zdecydowaną większością głosów (623 za, 26 przeciw i 4 wstrzymujące się).

 

„Dzisiejszy terroryzm jest zjawiskiem dynamicznym, złożonym, innowacyjnym, zglobalizowanym, mobilnym i często transnarodowym, wymagającym zdecydowanej reakcji i skuteczniejszej, skoordynowanej współpracy UE” – mówił Patryk Jaki. Eurodeputowany wskazał, że aby skutecznie z nim walczyć, konieczna jest wymiana informacji miedzy właściwymi organami państw członkowskich i agencjami unijnymi. „Zbyt często dochodzenia antyterrorystyczne są utrudniane przez brak wymiany informacji między krajami UE. Jako sprawozdawca raportu o usprawnieniu wymiany informacji moim priorytetem było zapewnienie, by informacje były udostępniane na wczesnym etapie dochodzeń, a ich wymiana obejmowała wszystkie niezbędne rodzaje danych. Jestem przekonany, że raport ten zaowocuje bardziej skuteczną i ustrukturyzowaną wymianą informacji, tak aby władze miały dostęp do wszelkich informacji i mogły powiązać różne dochodzenia. W efekcie powstanie system poprawiający nasze bezpieczeństwo” – komentował po głosowaniu sprawozdawca PE.

 

Zwalczanie terroryzmu jest częścią mandatu Eurojustu od jego utworzenia w 2002 roku i pozostaje jednym z jego głównych priorytetów. W sprawozdaniu zaproponowano zmianę obowiązującego rozporządzenia w sprawie agencji oraz wyjaśnienie i wzmocnienie narzędzi wymiany danych dotyczących przestępstw terrorystycznych, aby umożliwić jej skuteczniejsze identyfikowanie powiązań między równoległymi dochodzeniami i ściganiem transgranicznym dotyczącym przestępstw terrorystycznych oraz udzielanie proaktywnych informacji zwrotnych na tych linkach do państw członkowskich.

Z twittera