Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie Zdzisława Krasnodębskiego dotyczące energii geotermalnej

18 stycznia 2024 r.
Udostępnij

Dziś w Strasburgu podczas sesji plenarnej europarlamentu miało miejsce głosowanie nad raportem autorstwa eurodeputowanego PiS, prof. Zdzisława Krasnodębskiego, dotyczącym energii geotermalnej. Dokument został przyjęty z poparciem wszystkich grup politycznych, niemal jednomyślnie. Parlament bardzo silnym głosem zwraca się do Komisji, ale też do Państw Członkowskich, o wsparcie rozwoju energii geotermalnej.

 

Eurodeputowany PiS zauważył, że jednym z problemów geotermii jest jej mała widoczność w porównaniu z innymi sektorami OZE, a temat często jest pomijany, mimo ewidentnych korzyści płynących z tej energii - niewielkiego wpływu na środowisko, stabilnych i przewidywalnych kosztów energii, niskich kosztów operacyjnych, długiego okresu użytkowania i niezawodności.

"To musi się zmienić i to jest pilne zadanie zarówno dla Państw Członkowskich, jak i dla samego sektora geotermalnego. Potrzebna jest kampania edukacyjna i promująca geotermię" – podkreślił prof. Krasnodębski wskazując, że jego raport stanowi istotną część promowania idei geotermii.             

"Raport ukazuje szereg istniejących barier w rozwoju energii geotermalnej oraz zalecenia rozwiązań, które muszą być powzięte przez Państwa Członkowskie, przez Komisję i przez sektor" – mówił sprawozdawca. Wymienił, że zalecenia dotyczą m.in. dostępności danych geologicznych; fragmentarycznego charakteru danych statystycznych; ryzyka finansowego związanego z projektami geotermalnymi; problemu wysokich kosztów związanych z instalacją geotermalnych pomp ciepła; kwestii regulacyjnych (projekty „głębokiej geotermii” podlegają często nieadekwatnych przepisom dotyczącym górnictwa); kwestii administracyjnych (procesy wydawania pozwoleń na projekty geotermalne są rozwlekłe); niedoboru wykwalifikowanych pracowników i problemu pełnego i jakościowego nauczania na uczelniach wyższych oraz rozwoju zaawansowanych technologii geotermalnych takich jak AGS, EGS, podziemnego magazynowania energii elektrycznej i cieplnej. 

"To wszystko musi być uwzględnione w spójnej i pełnej polityce europejskiej. Dlatego w sprawozdaniu wzywamy Komisję Europejską do przedstawienia unijnej strategii geotermalnej zawierającej konkretne wytyczne dla Państw Członkowskich i administracji lokalnej. Wzywamy Komisję Europejską do powołania „aliansu geotermalnego” – jednoczącego Państwa Członkowskie, sektor geotermalny, środowisko naukowe i społeczeństwo obywatelskie wokół zadania rozwoju geotermii, wymiany najlepszych praktyk i efektywnego wdrożenia przyszłej strategii" – mówił autor sprawozdania.

 

Zdzisław Krasnodębski wspomniał także o roli rozwoju energii geotermalnej dla obszarów transformacji energetycznej podkreślając, że geotermia to integralny element ścieżki sprawiedliwej transformacji energetycznej. "Może ona zapewnić nie tylko źródła energii, ale też skompensować utratę miejsc pracy w sektorze wydobywczym, i przyciągnąć nowe projekty biznesowe w przemyśle, w sektorze spożywczym, rolnictwie, etc." – przekonywał. Niestety, jak zauważył, projektów wykorzystujących istniejąca infrastrukturę – pokopalnianą, nieczynne szyby naftowe i gazowe –  jest bardzo mało w stosunku do potencjału, który niesie zmiana przeznaczenia tej infrastruktury. "Apeluję zatem do Komisji o priorytetowe potraktowanie tego obszaru działań i wsparcie przez istniejące programy zarówno rozwoju odpowiednich technologii, jak i realizacji tych projektów" – mówił eurodeputowany.