Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Krzysztof Jurgiel pyta KE o strategię na rzecz bioróżnorodności 2030

12 lutego 2021 r.
Udostępnij

Eurodeputowany PiS Krzysztof Jurgiel wystosował dziś pytanie do Komisji Europejskiej w sprawie zakresu ochrony unijnych obszarów lądowych i morskich w ramach „Strategii na rzecz bioróżnorodności 2030”.

 

"W odniesieniu do sieci obszarów chronionych zaprezentowana przez KE strategia proponuje m.in.

objęcie ochroną co najmniej 30 % unijnych obszarów lądowych i 30 % unijnych obszarów morskich" – wyjaśnił eurodeputowany.

Polski polityk zwrócił uwagę, że konieczne jest doprecyzowanie i dookreślenie, jakie będą kryteria osiągania tego celu oraz które z obszarów w systemach narodowych mają być brane pod uwagę. Ponadto, dodał Jurgiel, konieczne jest doprecyzowanie sytuacji krajów wykraczających procentowo poza cel. "Przykładowo, ustanowienie 30% obszarów chronionych w ujęciu całego Morza Bałtyckiego, w sytuacji gdyby poziom ten odnosił się do każdego morza w Europie oddzielnie, wydaje się trudne do zrealizowania – w chwili obecnej różnym formom ochrony podlega niecałe 15% jego powierzchni" – wskazał. Poseł do PE zauważył, że zasoby przyrodnicze Bałtyku są ograniczone, zaś jego różnorodność biologiczna na tle pozostałych mórz europejskich umiarkowana.

W tym kontekście eurodeputowany PiS chce wiedzieć, kiedy można się spodziewać przedstawienia precyzyjnych kryteriów realizacji celu objęcia ochroną 30% unijnych obszarów lądowych i morskich. Ponadto Jurgiel dopytuje, w jaki sposób w proces tworzenia kryteriów i wytycznych w zakresie określania i wyznaczania dodatkowych obszarów chronionych i korytarzy ekologicznych włączane są kompetentne organy państw członkowskich UE.

Z twittera