Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Krzysztof Jurgiel pyta KE o priorytety strategii UE na rzecz ograniczenia emisji metanu

15 lipca 2021 r.
Udostępnij

Europoseł PiS Krzysztof Jurgiel wystosował dziś pytanie do Komisji Europejskiej dotyczące priorytetów strategii UE na rzecz ograniczenia emisji metanu.

 

"W Komunikacie Komisji z 14 października 2020 roku dotyczącym strategii UE na rzecz ograniczenia emisji metanu Komisja zapowiedziała m.in. przegląd ram regulacyjnych mających na celu ułatwienie wprowadzania do systemu gazowego paliw gazowych powstałych z odnawialnych źródeł energii" – zauważa Jurgiel. Zdaniem europosła PiS inicjatywa przyspieszenia europejskiej produkcji biogazu z odpadów rolniczych, jako ważnego narzędzia ograniczania emisji metanu, zasługuje na poparcie. "Działania na tym polu powinny być ważną częścią długoterminowej wizji obszarów wiejskich" - stwierdza. Poseł do PE wyjaśnia, że Polska, zgodne z załączonym przez Komisję wykazem najlepszych praktyk, podjęła już szereg działań ograniczających emisje gazów cieplarnianych w sektorze rolnym np. poprzez optymalizację dawkowania oraz przechowywania nawozów.

 

Jednocześnie europoseł wskazuje na potencjał programu badawczego Horyzont Europa jako jednego z narzędzi wspierających implementację tej strategii. "Jednak program ten powinien w jednakowym stopniu uwzględniać potrzeby badawcze wszystkich państw UE, tak aby rolnicy i inne podmioty tego sektora gospodarki w całej UE mieli jednakowy dostęp do efektów badań finansowanych ze środków unijnych i aby były one dostosowane do ich specyficznych potrzeb" – dodaje Jurgiel.

Wobec powyższego eurodeputowany PiS pyta, w jaki sposób KE zamierza zapewnić równowagę geograficzną w udziale w projektach programu Horyzont Europa, zwłaszcza w kontekście strategii na rzecz ograniczania emisji metanu.

Z twittera