Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Krzysztof Jurgiel na temat przepisów dotyczących wytwarzania produktów mięsnych w gospodarstwach rolnych

4 lutego 2021 r.
Udostępnij

Dziś podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE (AGRI) miała miejsce wymiana poglądów z przedstawicielem Komisji Europejskiej w sprawie zakończenia okresu obowiązywania odstępstwa od rozporządzenia w odniesieniu do wytwarzania wyrobów i produktów mięsnych oraz w sprawie propagowania lokalnych i alternatywnych metod uboju zgodnie ze strategią „od pola do stołu”. W imieniu grupy EKR głos w debacie zabrał europoseł PiS Krzysztof Jurgiel.

Polski polityk mówił, że przez ostatnich 16 lat rolnicy, którzy dokonywali dostaw przetworzonych produktów mięsnych z drobiu i zajęczaków poddanych ubojowi w swoich gospodarstwach rolnych do konsumenta końcowego, korzystali z odstępstwa pozwalającego na zwolnienie z przepisów rozporządzenia dotyczącego higieny żywności pochodzenia zwierzęcego. Jak wyjaśniał, od 2021 roku to odstępstwo przestaje obowiązywać.

Jurgiel tłumaczył, że motyw 6 przedmiotowego rozporządzenia przewiduje jednak możliwość wprowadzenia stałego odstępstwa dla produktów mięsnych. Zdaniem eurodeputowanego  jest ono zasadne oraz wpisuje się w cele strategii „Od pola do stołu” z kilku względów. Po pierwsze, mówił poseł do PE, stanowi odpowiedź na rosnący popyt społeczeństwa na dostawy bezpośrednie poprzez lokalny rynek oraz krótkie łańcuchy dystrybucji. Ponadto, w ocenie polskiego polityka, wzmacnia tryby produkcji i komercjalizacji korzystne dla środowiska i dobrostanu zwierząt m.in. poprzez ograniczenie transportu. Wreszcie, ma wkład w rozwój terytorialny. "Taka lokalna produkcja ma znaczenie dla działalności gospodarczej i obszarów wiejskich. Pozwala również na lepsze wynagradzanie producentów" – argumentował Jurgiel.

Jak przypomniał europoseł PiS, wniosek o wprowadzenie tego odstępstwa na stałe zgłosił podczas Rady AGRIFISH w październiku 2020 r. szereg państw, w tym Austria, Republika Czeska, Finlandia, Francja, Węgry, Polska i Rumunia.

Krzysztof Jurgiel zaznaczył, że kryzys związany z koronawirusem podkreślił znaczenie lokalnej produkcji dla zapewnienia ciągłości dostaw żywności dla ludności, jednak równolegle spadek konsumpcji osłabił gospodarczo te małe podmioty. "Dlatego mam nadzieję, że Komisja podzieli nasze argumenty i zrewiduje swoje stanowisko w tej sprawie popierając wniosek 7 państw członkowskich, w tym Polski" - apelował.

Z twittera