Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Krzysztof Jurgiel: Konieczne jest lepsze zsynchronizowanie WPR z polityką spójności

11 grudnia 2020 r.
Udostępnij

Eurodeputowany PiS Krzysztof Jurgiel skierował pytania do Komisji Europejskiej na temat utrudnień w odprawach celnych dla unijnych eksporterów produktów rolnych do Wielkiej Brytanii oraz reformy Wspólnej Polityki Rolnej i celów polityki spójności.

 

„Porozumienie UE z Wielką Brytanią powinno nastąpić przed 31 grudnia, jednak sygnały płynące z obu stron stołu negocjacyjnego nie są optymistyczne” – czytamy w piśmie. Krzysztof Jurgiel stwierdził, że niezależnie od tego, czy umowa zostanie podpisana czy nie, w pierwszych miesiącach przyszłego roku należy spodziewać się sporego chaosu na granicach, zwłaszcza w centrach przeładunkowych w Calais i Dunkierce. Jak podkreślił, zaprezentowany na ostatnim posiedzeniu Komisji AGRI Parlamentu Europejskiego raport Europejskiego Komitetu Łącznikowego ds. Handlu Rolnego i Rolno-Spożywczego ostrzega przed znacznymi opóźnieniami odpraw. „Jak wiadomo, czas odprawy jest czynnikiem niezwykle wrażliwym dla eksporterów produktów nietrwałych, szczególnie nabiału oraz świeżych warzyw i owoców” – stwierdził. W związku z powyższym, polski polityk zapytał, czy KE przewiduje rekompensaty dla unijnych eksporterów za straty materialne wynikłe z opóźnień odpraw granicznych, a jeśli tak, to w jakiej wysokości i na jakich zasadach będzie można się o nie ubiegać. „Czy KE przewiduje opracowanie uproszczonego dokumentu zbiorczego o charakterze przewodnika po nowych zasadach i procedurach celnych, łatwo dostępnego dla przedsiębiorców państw członkowskich we wszystkich językach urzędowych tak, aby zapewnić, że eksporterzy i importerzy znają ciążące na nich nowe obowiązki administracyjne?” – dopytywał. Europoseł chciał też wiedzieć, czy systemy teleinformatyczne w Calais i Dunkierce zostały poddane testom obciążeniowym, przewidującym scenariusz tzw. "twardego brexitu".

 

W pytaniu dotyczącym reformy WPR, Krzysztof Jurgiel wskazał, że jednym z największych wyzwań WPR jest wciąż utrzymujące się ogromne zróżnicowanie ekonomiczne obszarów wiejskich w poszczególnych państwach i regionach, co jest wyzwaniem również dla unijnej polityki spójności. „Tymczasem, na co zwrócił uwagę Komisarz Janusz Wojciechowski na ostatnim spotkaniu z Komisją AGRI Parlamentu Europejskiego, w nowej perspektywie finansowej polityki spójności obszary wiejskie są dyskryminowane (zaledwie ok 8% środków Funduszu Spójności trafia do obszarów wiejskich)” – czytamy. Jak zauważył eurodeputowany, konieczne jest zatem lepsze zsynchronizowanie WPR z polityką spójności oraz wdrożenie zróżnicowanego i dobrze dostosowanego do lokalnych potrzeb połączenia strategii politycznych, na które muszą składać się środki I i II filara WPR oraz pozostałe fundusze i instrumenty polityki spójności. „Dlaczego w propozycji rozporządzenia dot. planów strategicznych WPR, Komisja Europejska wspiera dalsze drastyczne ograniczanie elastyczności transferów między dwoma filarami WPR? Dlaczego w propozycji rozporządzenia dot. finansowania, zarządzania i monitorowania nowego modelu WPR, w odniesieniu do zasady automatycznego umorzenia środków, Komisja zaproponowała zmianę zasady N+3 na N+2? Czy Komisja nie dostrzega, że proponowany kierunek zmian zawęża elastyczność wdrażania nowych planów strategicznych WPR oraz znacznie zwiększa ryzyko utraty środków przez państwa członkowskie, co jest szczególnie dotkliwe w sytuacji ogólnego obniżenia budżetu WPR i sprzeczne z celami polityki spójności?” – pytał Jurgiel.

Z twittera