Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Komisja Rybołówstwa przyjmuje raport Elżbiety Rafalskiej ws. zmiany Konwencji o ochronie i zarządzaniu zasobami mintaja w centralnej części Morza Beringa

24 stycznia 2023 r.
Udostępnij

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Rybołówstwa PE (PECH) głosowano nad raportem eurodeputowanej PiS Elżbiety Rafalskiej nt. upoważnienia Polski do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, zmiany Konwencji o ochronie i zarządzaniu zasobami mintaja w centralnej części Morza Beringa. Wszyscy obecni zagłosowali za przyjęciem sprawozdania.

Konwencja o ochronie i zarządzaniu zasobami w centralnej części Morza Beringa została podpisana w 1994 roku, a jej celem było ustanowienie międzynarodowego systemu ochrony, zarządzania i optymalnego wykorzystania zasobów mintaja na obszarze Konwencji, a także odtworzenie i utrzymanie zasobów mintaja w Morzu Beringa. Łowisko na obszarze objętym konwencją jest zamknięte od 1993 roku i należy się spodziewać, że ten stan jeszcze się utrzyma ze względu na wyjątkowo powolną odbudowę zasobów mintaja.

Elżbieta Rafalska wskazała, że Polska jest członkiem Konwencji od samego początku, jednak na mocy traktatu akcesyjnego w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, umowy międzynarodowe w dziedzinie rybołówstwa takie jak Konwencja powinny być zarządzane przez Wspólnotę, a członkostwo Polski zastąpione członkostwem UE. "Z tego powodu w 2016 roku, podczas konferencji w sprawie Morza Beringa, Polska zaproponowała poprawkę, która przy jednomyślnej zgodzie wszystkich państw stron umożliwiałaby zastąpienie członkostwa Polski członkostwem UE" - tłumaczyła.

Jak wskazała eurodeputowana, mimo iż omawiana kwestia jest czysto formalna, to proces od lat jest utrudniony ze względu na brak poparcia wśród wszystkich państw-stron konwencji. Rafalska wyraziła nadzieję, że Komisja Europejska dołoży wszelkich starań, by doprowadzić do zmiany stanowiska. "Dziękuję za poparcie tej formalnej i czysto technicznej poprawki, za przebieg prac i wsparcie" – podkreśliła polska polityk.

Z twittera