Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Komisja EMPL jednomyślnie przyjęła raport Anny Zalewskiej dotyczący nowoczesnego kształcenia i szkolenia zawodowego w odpowiedzi na potrzeby i wyzwania rynku pracy

28 czerwca 2023 r.
Udostępnij

Dziś podczas posiedzenia Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE (EMPL) europosłowie głosowali nad raportem autorstwa eurodeputowanej PiS Anny Zalewskiej pt. "Wspieranie i dostosowywanie szkoleń zawodowych jako narzędzi sukcesu pracowników i podstawowego elementu gospodarki UE w nowym przemyśle 4.0.". Dokument został przyjęty jednomyślnie.

 

Anna Zalewska mówiła, że celem raportu jest podkreślenie, że edukacja i szkolenie zawodowe może być atrakcyjne i nowoczesne, a przede wszystkim ma być odpowiedzią na wyzwania dla rynku pracy - zmieniające się formy zatrudnienia, charakter pracy oraz kompetencje niezbędne do jej wykonywania. "To bardzo ważne w kontekście budowania odporności Unii Europejskiej i możliwości kształcenia własnych specjalistów - pandemia COVID-19 a teraz także wojna na Ukrainie pokazały, jak istotna jest niezależność Wspólnoty w tym obszarze" – podkreśla autorka raportu.

W sprawozdaniu zawarto szereg istotnych dla Grupy EKR aspektów, takich jak reagowanie na zmiany demograficzne za pomocą środków podejmowanych na poziomie państw członkowskich i przedsiębiorstw, np. mentoring, zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla firm zajmujących się szkoleniem zawodowym, czy szkolenia mające za zadanie sprostanie wyzwaniom związanym z cyfryzacją i sztuczną inteligencją. Raport podkreśla znaczenie spersonalizowanych ścieżek edukacyjnych i nabywania konkretnych umiejętności, które są potrzebne zarówno na współczesnym rynku pracy, jak i poza nim.

"Cieszę się, że udało się ponad podziałami znaleźć konsensus w tak istotnej dla obywateli UE sprawie. Prace nad raportem przebiegały w dobrej, konstruktywnej atmosferze, a wszystkie grupy wyrażały poparcie dla holistycznego celu, jakim jest promocja kształcenia zawodowego" – komentowała po głosowaniu Anna Zalewska.

 

Każda rewolucja przemysłowa niesie ze sobą nieuchronne zmiany dla rynków pracy. Zmieniają się formy zatrudnienia, charakter pracy oraz kompetencje niezbędne do jej wykonywania. W państwach członkowskich OECD już teraz notuje się spadek liczby miejsc pracy wymagających średnich kompetencji oraz wzrost zapotrzebowania na pracowników o nowym profilu kompetencji. Według szacunków Fundacji World Economic Forum sztuczna inteligencja i digitalizacja doprowadzą do stworzenia 97 milionów nowych miejsc pracy do 2025 roku. Dlatego tak potrzebne jest uzupełnianie i rozwijanie kompetencji, m.in. cyfrowych, dzięki którym uda się odpowiedzieć na potrzeby nowego rynku pracy i zapobiec bezrobociu technologicznemu. Nie da się ukryć, że pandemia COVID-19 wymusiła przyspieszenie w obszarze transformacji cyfrowej oraz przyspieszyła wykorzystywanie przez firmy rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji i dużych zbiorach danych. Z drugiej jednak strony wskaźniki umiejętności cyfrowych na szczeblu krajowym i unijnym nadal pozostawiają wiele do życzenia. Transformacja cyfrowa pokazuje także dobitnie, że automatyzacja doprowadzi do znacznych zmian, jeśli chodzi o wykonywane zawody, ale nie wszystkie z nich mogą zostać zastąpione przez maszyny. Już teraz wiele przedsiębiorstw mierzy się z trudnościami w znalezieniu pracowników o odpowiednich kompetencjach, coraz  częściej brakuje też fachowców, gdyż przez lata utarło się, że jest to ścieżka zawodowa drugiego wyboru. Zmiany demograficzne wymuszają ponadto poświęcenie większej uwagi  starszym pracownikom, wymagającym wsparcia w podnoszeniu i nabywaniu nowych kwalifikacji.

Z twittera