Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Joachim Brudziński: 'Global Gateway' może być kluczem do globalnej promocji strategicznych interesów Unii

19 stycznia 2023 r.
Udostępnij

Dziś w Strasburgu podczas sesji plenarnej europarlamentu miała miejsce debata poświęcona przedstawionej przez Komisję Europejską i Wysokiego Przedstawiciela UE nowej europejskiej strategii „Global Gateway”, czyli „bramy na świat”, której celem jest wspieranie inteligentnych, czystych i bezpiecznych połączeń w sektorach cyfrowym, energetycznym i transportowym oraz wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej, edukacji i badań naukowych w skali globalnej. Głos w imieniu grupy EKR zabrał europoseł PiS Joachim Brudziński.

 

Brudziński mówił, że Polska pozytywnie ocenia działania Komisji i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych na rzecz wypracowania całościowej strategii konektywności Unii Europejskiej, której efektem jest  "Global Gateway". "'Global Gateway' nie stanowi wyłącznie strategii świadczenia przez Unię Europejską pomocy rozwojowej, a jest kompleksową ofertą w zakresie realizacji strategicznych inwestycji w infrastrukturę w pięciu kluczowych obszarach: cyfryzacja, transport, energetyka i klimat, zdrowie i edukacja" – mówił eurodeputowany wskazując, że jest to nowe podejście, wymagające szerokiego zakresu kompetencji wykraczających poza kwestie pomocy rozwojowej. Jak zaznaczył, realizacja tej strategii wymaga innego zakresu wiedzy, związanego przede wszystkim z planowaniem, przygotowaniem, finansowaniem i realizacją inwestycji infrastrukturalnych oraz stałą, ścisłą współpracą z sektorem prywatnym. Podkreślił, że kluczowa jest także współpraca z małymi i średnimi przedsiębiorcami.

Jednocześnie, zdaniem Brudzińskiego, "Global Gateway" może być kluczem do globalnej promocji strategicznych interesów Unii. "Jest to zatem podstawowe narzędzie polityki zagranicznej i budowania pozycji Unii Europejskiej oraz wpływania na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego na świecie" - podkreślił.

Odnosząc się do kluczowych elementów strategii "Global Gateway", europoseł przekazał, że Polska zwraca uwagę w szczególności na konieczność priorytetowego potraktowania najbliższego sąsiedztwa Unii Europejskiej - czyli Partnerstwa Wschodniego, Bałkanów Zachodnich, Azji Centralnej i południowego sąsiedztwa, jako obszarów szczególnie ważnych z punktu widzenia strategicznych interesów Unii. "Plany gospodarcze i inwestycyjne dla tych regionów powinny być sztandarowymi inicjatywami w ramach 'Global Gateway'" – uważa Brudziński. Europoseł PiS wskazał także, że ważną rolę do odegrania w zakresie realizacji celów na tym obszarze, szczególnie Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich, może mieć Inicjatywa Trójmorza wraz z Funduszem Inwestycyjnym. 

Z twittera