Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Jacek Saryusz-Wolski: Wprowadzenie list transnarodowych naruszyłoby traktaty UE

12 września 2023 r.
Udostępnij

Dziś w Strasburgu Parlament Europejski dyskutował nad projektem decyzji Rady Europejskiej ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego. Głos w debacie zabrał europoseł PiS Jacek Saryusz-Wolski.

Jacek Saryusz-Wolski powiedział, że z zadowoleniem przyjmuje projekt decyzji Rady dotyczący  ustanowienia składu Parlamentu Europejskiego bez propozycji tworzenia list transnarodowych. „To jest dobre podejście, które szanuje traktaty i dziękuję za to Radzie” - stwierdził na wstępie.

Eurodeputowany zwrócił uwagę, że proponowane wprowadzenie list transnarodowych to naruszenie art. 14 Traktatu o Unii Europejskiej, który zakłada, że miejsca są przyznawane państwom członkowskim, a nie Unii Europejskiej jako całości.

 

Polski polityk przypomniał treść art. 14 TUE, który stanowi, iż reprezentacja obywateli ma charakter degresywnie proporcjonalny, a żadnemu państwu członkowskiemu nie można przyznać więcej niż dziewięćdziesiąt sześć miejsc. „Wynika z tego, że wprowadzenie list transnarodowych pogwałciłoby traktaty i doprowadziło do sytuacji, w której jedno państwo ma więcej niż dziewięćdziesiąt sześć miejsc, co faworyzowałoby duże kraje i zakłóciło reprezentatywność w Unii” - zaakcentował.

 

Wyliczając dalsze zagrożenia, jakie niesie ze sobą wprowadzenie list transnarodowych, europoseł PiS zauważył, że naruszyłoby to także traktatową zasadę subsydiarności i bliskości, ponieważ należałoby scentralizować wybory wobec list narodowych kandydatów paneuropejskich, a to osłabiłoby związek europosłów z ich wyborcami.

Podsumowując, Jacek Saryusz-Wolski zaznaczył, że grupa EKR popiera propozycję Rady i zaapelował do grup politycznych o poszanowanie traktatów.

Z twittera