Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Grzegorz Tobiszowski: Nowe przepisy dotyczące OZE nie mogą stwarzać ryzyka dla bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i ciepła oraz stabilności finansowej sektora energetycznego

11 września 2023 r.
Udostępnij

Podczas pierwszego dnia sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu miała miejsce dyskusja na temat dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych. W debacie głos zabrał europoseł PiS Grzegorz Tobiszowski.

 

Grzegorz Tobiszowski podkreślił, że realizacja coraz bardziej ambitnej polityki klimatycznej stawia przed sektorem energetycznym wiele nowych wyzwań. „Dyrektywa prawie dwukrotnie podwyższa istniejący obecnie udział OZE w Unii Europejskiej, a także zwiększa o 10 punktów procentowych poprzedni cel na rok 2030. To wszystko przekłada się na cele sektorowe, przenosząc zobowiązania do ich osiągnięcia na rządy państw członkowskich” - stwierdził.

Polski polityk zauważył, że nowe przepisy nie powinny stwarzać ryzyka związanego z potencjalnym brakiem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i ciepła. „Już na obecnym etapie technologicznym dostrzegamy wyzwania dotyczące bilansowania energii z OZE w systemie elektroenergetycznym” - zaznaczył.

Europoseł PiS dodał, że regulacje nie powinny rodzić ryzyka również dla stabilności finansowej sektora energetycznego i zwrócił uwagę na fakt, że luka pomiędzy zdolnościami inwestycyjnymi sektora, a jego potrzebami w zakresie transformacji i realizacji celów polityki klimatycznej jest ogromna i nie da się jej pokryć środkami finansowymi dostępnymi w ramach funduszy unijnych i krajowych.

„Transformacja powinna być wyważona zarówno pod względem finansowym, jak i pod względem stabilności systemu” – nadmienił Tobiszowski i wyraził swoje obawy dotyczące tego, że obecne cele zostały przyjęte pod presją politycznych ambicji, a nie realnych analiz i konkretnych wyliczeń.  

Z twittera