Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Europosłowie PiS na temat reformy polityki UE w zakresie szkodliwych praktyk podatkowych

6 października 2021 r.
Udostępnij

Dziś w Strasburgu podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego miała miejsce debata na temat reformy polityki UE w zakresie szkodliwych praktyk podatkowych (w tym reformy Grupy ds. Kodeksu Postępowania). W dyskusji głos zabrali m.in. Patryk Jaki oraz Andżelika Możdżanowska.

 

Patryk Jaki stwierdził, że mówiąc o reformie Kodeksu postępowania, należy wyjść od tego, czym jest i po co powstał. "Jego głównym celem było zahamowanie nieuczciwych praktyk stosowanych przez konkurujące podatkowo państwa UE" - przypomniał.

"Jako polska delegacja EKR, popieramy dążenie do sprawiedliwego systemu podatkowego na poziomie międzynarodowym i unijnym" – podkreślił Jaki. Jednakże, jak dodał, EKR nie popiera rozwiązań, które pozbawiają państwa członkowskie wpływu na wytyczne. "Jesteśmy przeciwni zmianom procesu podejmowania decyzji na większościowy" – zaznaczył.

Zdaniem Patryka Jakiego pozostanie przy zasadzie konsensusu jest konieczne dla zagwarantowania poszukiwania przez Grupę wspólnych rozwiązań, które uwzględniać będą interesy wszystkich państw członkowskich i będą budowały siłę Unii Europejskiej.

 

Andżelika Możdżanowska mówiła, że kodeks postępowania nie jest instrumentem wiążącym, ale politycznym zobowiązaniem do stosowania się do wypracowanych przez Grupę wytycznych. "Grupa ds. Kodeksu postępowania zrzesza przedstawicieli wszystkich państw członkowskich, aby głos każdego z tych państw był słyszalny, a interes wzięty pod uwagę" – dodała.

Jak stwierdziła eurodeputowana PiS, obecnie sytuacja daleka jest od ideału. "Szczególnie wstrząsający jest fakt, że państwa członkowskie o wiele więcej dochodów z tytułu CIT tracą na rzecz innych państw członkowskich UE, niż państw trzecich" – zauważyła.

Ponadto, stwierdziła Możdżanowska, zmiany otoczenia gospodarczego również uzasadniają potrzebę dostosowania Kodeksu do zmienionych realiów.

Eurodeputowana EKR zaznaczyła, że EKR stoi na stanowisku, że walcząc z nadużyciami nie należy potępiać konkurencji podatkowej jako takiej. "Zdrowa i uczciwa konkurencja podatkowa jest ważna dla siły europejskiej gospodarki" – dodała. 

 

Z twittera