Powrót do listy Poprzedni artykuł

Europosłowie PiS na temat europejskiej strategii w zakresie danych

25 marca 2021 r.
Udostępnij


Dziś w Brukseli, podczas drugiego dnia mini-sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego odbyła się dyskusja na temat europejskiej strategii w zakresie danych. Głos w dyskusji zabrali eurodeputowani PiS: Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska i Joachim Brudziński.

Kosma Złotowski powiedział, że dane to paliwo dla gospodarki cyfrowej, a bez niego tworzenie innowacyjnych produktów i usług nie jest możliwe. „Zbudowanie jednolitej europejskiej przestrzeni danych jest niezbędne, aby nasze przedsiębiorstwa mogły konkurować w obszarze nowych technologii. Dotyczy to zwłaszcza start-upów, z których zdecydowana większość to małe i średnie firmy” – poinformował eurodeputowany i dodał, że projektowane przepisy muszą traktować te przedsiębiorstwa priorytetowo.

Jak mówił polski polityk, pozycja, jaką mają dzisiaj na rynku globalnym największe firmy technologiczne, wynika właśnie z ogromnych zasobów informacji, jakie udało im się zgromadzić. „Instytucje publiczne dysponują ogromnymi zasobami danych, które mogą i powinny być nieodpłatnie udostępniane i otwierane do ponownego wykorzystania” - stwierdził. Europoseł zauważył, że rozwój nowych modeli biznesowych w sektorach transportu i turystyki nie będzie możliwy bez dostępu do danych wchodzących w zakres infrastruktury informacji przestrzennej, takich jak dane kartograficzne. „Komisja powinna stworzyć system zachęt dla państw członkowskich wspierający proces otwierania tych zasobów” – podsumował Złotowski.

„Dane są fundamentem transformacji cyfrowej i innowacyjności. Są podstawą dla nowych produktów i usług oraz rozwoju sztucznej inteligencji” - mówiła Jadwiga Wiśniewska. Jak zauważyła, ich dostępność oraz otwarta i bezpieczna międzynarodowa wymiana może być prawdziwą wartością dodaną i przełomem w budowaniu autonomicznej europejskiej gospodarki cyfrowej oraz przyczynić się do poprawy ochrony zdrowia, warunków życia a także ochrony środowiska naturalnego.

Eurodeputowana wskazała, że należy mieć na uwadze wartość potencjału, jakim operuje UE i dlatego wymaga on interwencji legislacyjnej, ponieważ istnieje ryzyko zdominowania procesów udostępniania danych przez największe na świecie spółki technologiczne- platformy amerykańskie czy chińskie. „Jestem optymistyczna jeśli chodzi o strategie danych, szczególnie jeśli chodzi o MŚP czy rozwój start-upów, ale pamiętajmy, że zapewnienie lepszego dostępu i wymiany danych powinno się przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokich standardów ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa” - przestrzegała Wiśniewska.

Joachim Brudziński zauważył, że każdy z nas ma coraz więcej urządzeń, które komunikują się z Internetem, przesyłając tam dane o naszym funkcjonowaniu. „Pustka prawna, która istniała dotąd jeżeli chodzi o przetwarzanie takich danych, prowadziła do nadużyć i budziła słuszne obawy obywateli naszych krajów” – stwierdził eurodeputowany i dodał, że to właśnie regulacje dotyczące anonimizacji bezpieczeństwa użytkowników urządzeń cyfrowych budzą zadowolenie.
Według byłego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, należy wprowadzić rozwiązania, które zapewniłyby że dane będą przetwarzane w celu znajdowania rozwiązań poprawiających jakość życia i napędzających gospodarkę. „Jednocześnie dostrzegamy ryzyko zdominowania procesów udostępniania danych przez największe na świecie spółki technologiczne będące skądinąd właścicielem największych systemowo ważnych platform internetowych” - wskazał. Jak mówił, w ocenie grupy EKR, projekt nie daje wystarczających gwarancji, by wyeliminować ryzyko takiej dominacji. Podkreślił, że EKR zależy na tym, by dane gromadzone przez rządy, a udostępniane biznesowi, przyczyniały się do budowy nowoczesnej gospodarki cyfrowej, podnoszącej komfort życia obywateli. „Nie chcemy jednak, by służyły do budowania przewag kompetencyjnych prywatnych firm nad państwowymi. W tym kierunku potrzebny jest jeszcze większy wysiłek - zarówno instytucji unijnych, jak i państw narodowych” – zakończył Brudziński.

Z twittera