Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Europosłowie PiS: "Bezpieczeństwo żywnościowe i odporność rolnictwa na różnorodne kryzysy powinny być priorytetem politycznej agendy UE"

14 czerwca 2023 r.
Udostępnij

W Strasburgu, podczas trwającej sesji plenarnej europarlamentu, miała miejsce debata dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i długoterminowej odporności rolnictwa UE. Głos w niej zabrali europosłowie PiS Krzysztof Jurgiel i Zbigniew Kuźmiuk.

Krzysztof Jurgiel mówił, że rezolucja jasno stanowi, że europejską produkcję żywności należy uznać za sektor strategiczny i traktować na równi z bezpieczeństwem energetycznym i obronnością. "Popieram wniosek do KE, aby niezwłocznie przedstawiła całościowy plan strategiczny w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego UE" – podkreślił. Jak wskazał, w sprawozdaniu poświęcono dużo miejsca kwestii rentowności gospodarstw rolnych oraz opłacalności i konkurencyjności unijnej produkcji. "Rolnictwo odporne, to przede wszystkim rolnictwo gwarantujące stabilny dochód rolnikom, oparte o sprawiedliwy podział dopłat i subsydiów między państwami i regionami a przy tym zorientowane na swoją główną funkcję: produkcję żywności" - dodał. W opinii europosła należy przyspieszyć konwergencję zewnętrzną dopłat, co doprowadzi do równych warunków konkurencji. Ponadto, jak mówił, sprawozdanie zauważa nie tylko korzyści, ale też ryzyka wypływające ze strategii Zielonego Ładu i słusznie domaga się w nim rzetelniejszych ocen skutków poszczególnych komponentów tej strategii. Jurgiel zwrócił uwagę na fakt, że tłem dla powstania sprawozdania jest agresja rosyjska na Ukrainę, która wywołała kryzys na rynkach żywnościowych, którego skutki w ostatnich miesiącach najboleśniej odczuły kraje, wykazujące największą solidarność z Ukrainą i jej mieszkańcami, w tym Polska. "Apeluję w związku z tym do Komisji Europejskiej, aby pamiętała, że jej obowiązkiem jest ochrona integralności i stabilności rynku UE. Nasza solidarność z Ukrainą i jej mieszkańcami jest niezmienna, ale nie może prowadzić do destabilizacji rynków rolnych poszczególnych państw członkowskich" – zaznaczył.

Zbigniew Kuźmiuk stwierdził, że najpierw pandemia COVID-19, a teraz pełnoskalowa wojna na Ukrainie uświadomiły, jak ważne jest bezpieczeństwo żywnościowe i odporność rolnictwa na różnorodne kryzysy. "Powinny być one priorytetem naszej politycznej agendy, a europejska produkcja żywności sektorem strategicznym na równi z bezpieczeństwem energetycznym" - podkreślił. Dlatego – jak mówił europoseł PiS -  nie można sobie w tym obszarze pozwolić na lekkomyślność, na działania o nieprzewidzianych skutkach dla rentowności, stabilności i wydajności sektora rolnego. Kuźmiuk mówił, że dramatyczny rozwój wydarzeń w minionym roku, agresja Rosji na Ukrainę, kryzys na rynku energetycznym, a w konsekwencji także nawozowym spowodował, że do rolnictwa muszą być kierowane dodatkowe środki finansowe. Europoseł podziękował komisarzowi Wojciechowskiemu za szybkie uruchomienie rezerwy kryzysowej, a także priorytetowe traktowanie wniosków o pomoc publiczną. "Skoro na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Europejczykom wydajemy z budżetu unijnego większe środki, niż do tej pory, to także na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego potrzebny jest zdecydowanie większy budżet i dobrze, że w sprawozdaniu takie stwierdzenie się znalazło" – stwierdził.

 

Z twittera