Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Eurodeputowani PiS na temat układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą

10 lutego 2021 r.
Udostępnij

Wczoraj, w trakcie trwającej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli, miała miejsce debata na temat układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą. W imieniu Grupy EKR głos w dyskusji zabrali eurodeputowani PiS Anna Fotyga, Krzysztof Jurgiel i Kosma Złotowski.


Anna Fotyga mówiła, ze Unia Europejska musi włożyć dużo wysiłku, aby zatrzeć bardzo złe wrażenie, które stworzyła wizyta Wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josepa Borrella w Moskwie. Anna Fotyga podkreśliła, iż "Ławrow otrzymał platformę do wygłaszania publicznie wszelkich antyukraińskich propagandowych narracji”.

Eurodeputowana zaznaczyła, że niezbędne jest zatem rozszerzenie sankcji, ograniczenie budowy Nord Stream2 oraz odbycie jak najszybciej wizyt w Kijowie i Tbilisi. ”To są stolice, w których Borrell powinien konsultować unijną politykę wobec Rosji przed zbliżającą się Radą, a nie w Moskwie" – podsumowała Anna Fotyga.

"Cieszę się, iż w przedstawionym do głosowania dokumencie znalazł się bardzo szeroki zapis dotyczący Nord Stream-2, z szeroką argumentacją uzasadniającą jego szkodliwość i wezwaniem do jego wstrzymania" – dodaje Fotyga, która jest autorką kilkudziesięciu poprawek i kontrsprawozdawcą raportu. W dokumencie Parlament Europejski "przypomina o związanych z Nord Stream2 długoterminowych podstawowych zagrożeniach politycznych, gospodarczych i w zakresie bezpieczeństwa". W zapisach, które zostaną jutro poddane głosowaniom mówi się także, "że rurociąg ten zwiększa zależność UE od rosyjskich dostaw gazu, zagraża rynkowi wewnętrznemu UE, nie jest zgodny z polityką energetyczną UE ani jej interesami strategicznymi, a także ma możliwe negatywne skutki dla rozdartej wojną Ukrainy; w związku z tym, zgodnie ze swoim wcześniejszym stanowiskiem, wzywa wszystkie zainteresowane strony, w szczególności te w państwach członkowskich i w Europie, do wykorzystania dostępnych klauzul prawnych w celu wstrzymania realizacji projektu". "Jestem także zadowolona, iż w sposób jednoznaczny w wielu miejscach odnieśliśmy się do rosyjskiej agresji na wschodnią Ukrainę oraz okupacji Krymu, w tym sytuacji Tatarów krymskich. To są istotne zapisy nad którymi pracowaliśmy przez ostatnich kilka miesięcy. Jestem pewna, że znajdą jutro poparcie większości Parlamentu - mówi Fotyga, współautorka sprawozdania.

Krzysztof Jurgiel wskazał, że od czasu wejścia w życie układu o stowarzyszeniu Ukraina wdrożyła wiele działań reformatorskich przyjmując m.in. ustawy dotyczące obrotu ziemią, systemu bankowego oraz przystępując do tymczasowego arbitrażu odwoławczego. „Proces reform na Ukrainie powinien jednak zostać pogłębiony, gdyż przez ostatnie dwa lata spadł odsetek ukończenia zadań związanych z realizacją układu o stowarzyszeniu” – zauważył eurodeputowany i stwierdził, że Ukraina powinna zwiększyć wysiłki na rzecz zbliżenia swoich przepisów do norm unijnych dotyczących bezpieczeństwa żywności, a także dobrostanu zwierząt. „Niezbędne jest jak najszybsze zajęcie się problemem różnic między obszarami wiejskimi a miejskimi, poprzez wprowadzenie polityki rozwoju dotyczącej spójności społecznej, ekonomicznej i terytorialnej” - mówił.

Były Minister Rolnictwa przekazał, że Polska z zaniepokojeniem przyjmuje wiadomości zgłaszane przez organizacje rolnicze z sektora mleczarskiego, które sygnalizują, iż władze ukraińskie zamierzają przeprowadzić dochodzenie w sprawie rosnącego importu produktów mlecznych na Ukrainę. „Współpraca z Ukrainą jest korzystna dla Unii Europejskiej, ale jej reguły powinny być przestrzegane przez obie strony” – podkreślił Krzysztof Jurgiel.

„Potrzebujemy wiarygodnych i solidnych partnerów, zwłaszcza za naszą wschodnią granicą” – stwierdził Kosma Złotowski. Według eurodeputowanego, dalsze pogłębianie współpracy gospodarczej i politycznej z Ukrainą to bez wątpienia proces potrzebny i korzystny dla obu stron. „Jego długofalowym celem powinna być silniejsza integracja naszych gospodarek i stworzenie warunków do przyszłej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej” – mówił.

Polski polityk zauważył, że Kijów wciąż mierzy się z rosyjską agresją, która destabilizuje nie tylko ten region, ale stanowi zagrożenie dla europejskiego bezpieczeństwa. „Reformowanie struktur państwa w tych warunkach to zadanie bardzo trudne” – powiedział europoseł i dodał, że warto wziąć to pod uwagę oceniając tempo zwalczania korupcji i reformowania wymiaru sprawiedliwości. „W trudnych warunkach pandemii, nasza solidarność ma ogromne znaczenie, dlatego pakiet wsparcia finansowego dla Kijowa to ważna inicjatywa, która potwierdzi, że oprócz dobrych rad i intencji współpraca z Unią Europejską po prostu się opłaca” – zakończył Kosma Złotowski.

Z twittera