Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Eurodeputowane EKR nt. strategii UE - Afryka

25 marca 2021 r.
Udostępnij

Wczoraj podczas trwającej w Brukseli sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego miała miejsce dyskusja na temat nowej strategii UE–Afryka. W debacie głos zabrały eurodeputowane EKR Anna Fotyga, Beata Kempa oraz Elżbieta Kruk.


Anna Fotyga mówiła, że kierując misjami Parlamentu Europejskiego w państwach afrykańskich mogła dostrzec, jak wielkie nadzieje Afrykańczycy pokładają w Unii Europejskiej. "Musimy sprostać temu wyzwaniu i pozostawać strategicznie zaangażowani na kontynencie, prowadząc dialog z Afrykańczykami, próbując wspólnie poprawić trudną sytuację, pogorszoną jest przez pandemię" – podkreśliła Fotyga. "Zaangażowanie UE w Afryce jest dużo bardziej wartościowe i konstruktywne niż jakiekolwiek działania naszych rywali – Chin i Rosji, które starają się jedynie zwiększać swoje strefy wpływów na tym kontynencie" – mówiła była szefowa polskiej dyplomacji.

Jednocześnie Fotyga, autorka opinii AFETu do projektu sprawozdania, podziękowała sprawozdawczyni za uwzględnienie wielu postulatów, o które wnosiła. Jednym z nich jest zachęcanie Afryki do wzięcia odpowiedzialności za kwestie bezpieczeństwa i obronności. „Parlament Europejski wzywa UE do zadbania o to, by misje w ramach WPBiO były planowane w sposób zapewniający skuteczność, rozliczalność i odporność z uwzględnieniem efektywnych operacji i silniejszych mandatów powiązanych z konstruktywną wolą polityczną mającą na celu rozwiązywanie konfliktów, a nie ich zamrażanie” - czytamy w przygotowanym przez Annę Fotygę fragmencie. Parlament popiera coraz bardziej proaktywne podejście przyjmowane przez współpracujące regionalne organizacje na rzecz bezpieczeństwa w kierunku pełnego uruchomienia afrykańskiej architektury pokoju i bezpieczeństwa, która zapewnia Unii Afrykańskiej i organizacjom szczebla regionalnego niezbędne narzędzia do zapobiegania konfliktom, zarządzania nimi i ich rozwiązywania. Szczególnego wsparcia inicjatyw UA i organizacji regionalnych, takich jak ECOWAS czy Grupa Pięciu na rzecz Sahelu. Anna Fotyga zabiegała także do wyjścia poza relację darczyńca–beneficjent, zwracając uwagę na skutki rosnącej obecności Chin i Rosji na kontynencie. „UE jest jednym z pierwszych podmiotów pomagających kontynentowi afrykańskiemu, podczas gdy destrukcyjna polityka stosowana przez inne podmioty negatywnie wpływa na narody afrykańskie, co również niekorzystnie oddziałuje na UE” - czytamy w dokumencie, który podkreśla także, że Chiny i Rosja osiągają korzyści kosztem suwerenności krajów afrykańskich i europejskiego bezpieczeństwa. Dlatego PE wzywa UE do opracowania strategicznej i długofalowej odpowiedzi na chińską koncepcję „Jeden pas i jeden szlak”.


Beata Kempa, kontrsprawozdawczyni z ramienia EKR, dziękując za wspólną pracę nad sprawozdaniem mówiła, że Europa dzisiaj pokazuje, że jest faktycznym sojusznikiem Afryki. „Uważam, że to właściwy moment, żeby dokonać próby bilansu naszego zaangażowania w tym regionie, a także omówić kierunki i możliwości zmian” - stwierdziła Kempa. Jej zdaniem to zaangażowanie jest jak najbardziej słuszne, a pomoc na miejscu uzasadniona. Eurodeputowana EKR mówiła, że w sprawozdaniu podkreślono rolę rozwoju społecznego, polepszenia transformacji cyfrowej, inwestycji, wzrostu gospodarczego, zrównoważonego rozwoju, bardziej efektywnej redystrybucji wytworzonego bogactwa. „I na tym powinniśmy się w swojej pracy i w swojej pomocy skupiać” - zaznaczyła.

Kontrsprawozdawczyni EKR potwierdziła słuszność inwestycji w młody kapitał ludzki, która pozwoli młodym Afrykańczykom realizować swoje marzenia tam, gdzie się urodzili, w ich szerokości geograficznej, a do Europy przyjeżdżać turystycznie i świadczyć wielkie świadectwa o wspaniałym kontynencie afrykańskim. Jak podkreśliła, dziś największym wyzwaniem jest zdrowie i Afryka potrzebuje ogromnego wsparcia w zakresie jego ochrony. Kempa mówiła, że jest to również wielkie wyzwanie dla instytucji międzynarodowych, które mają ogromne możliwości, wspominając w tym kontekście o programie dystrybucji szczepionek w ramach COVAX.

Kempa podkreśliła jednak, że w sprawozdaniu niepotrzebnie zwraca się uwagę na zapewnienie dostępu do zdrowia i praw reprodukcyjnych i seksualnych, podczas gdy prawdziwymi problemami dla dziewcząt w Afryce jest nadal praktykowane w wielu tamtejszych społecznościach okaleczanie żeńskich narządów płciowych oraz przedwczesne i przymusowe małżeństwa.


Elżbieta Kruk podkreśliła, że opracowując strategię współpracy Unia Europejska - Afryka należy przede wszystkim trafnie zdefiniować problemy, które wspólnie chcemy i możemy rozwiązać. „Jeśli ma być ona czymś realnym - a nie tylko zlepkiem pięknych sformułowań oraz szkodliwych stereotypów - musimy zakotwiczyć ją w rzeczywistości, odnieść się do problemów, którymi żyje Afryka” - stwierdziła. Jak mówiła, jednym z szczególnie istotnych problemów, jest fakt, że turystyka, w którą obecny kryzys uderzył szczególnie mocno, doprowadzając do jej całkowitego załamania, stanowi bardzo ważny element gospodarki wielu państw afrykańskich. „Dlatego jednym z priorytetów naszych działań powinno być przygotowanie takich podstaw współpracy, które umożliwią szybkie wypracowanie rozwiązań służących reanimacji bezpiecznej turystyki miedzy Europą a Afryką” - dodała.

Polska polityk mówiła, że stałym elementem pozostającym w centrum naszych zainteresowań jest problem stabilności afrykańskich demokracji i przejrzystości procesów wyborczych. W jej opinii w tym kontekście należy przede wszystkim wykazać więcej zrozumienia dla lokalnych uwarunkowań. „Nie ulegajmy złudzeniu, że lepiej wiemy, czego mieszkańcy Afryki potrzebują i jak ich uszczęśliwić, czy że nasz model „demokracji liberalnej” jest jedynie słuszny. Nie lekceważmy specyfiki afrykańskich społeczności i ich kultur” - apelowała.

Z twittera