Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Elżbieta Rafalska pyta o priorytety belgijskiej prezydencji w dziedzinie zatrudnienia i spraw socjalnych

24 stycznia 2024 r.
Udostępnij

W trakcie posiedzenia Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) odbyła się wymiana poglądów z Pierrem-Yves`em Dermagne`em, belgijskim wicepremierem i ministrem gospodarki i zatrudnienia. W debacie na temat priorytetów belgijskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w tej dziedzinie głos zabrała eurodeputowana PiS Elżbieta Rafalska.

 

Polska polityk pytała o zamiary belgijskiej prezydencji jeżeli chodzi o europejską kartę osoby z niepełnosprawnością i o mobilności w pracy związanej z rozporządzeniem w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Elżbieta Rafalska, dopytując o stanowisko belgijskiej prezydencji w tej sprawie, zauważyła, że jedenaście prezydencji nie potrafiło tej kwestii podołać, gdyż to jest bardzo trudne, skomplikowane dossier.

 

Eurodeputowana wskazała, że wśród sześciu głównych priorytetów Belgii w Radzie UE, czwarty priorytet to wzmocnienie programu społecznego i zdrowotnego, ale jak zauważyła, była także była mowa o wzmocnieniu dialogu społecznego na wszystkich poziomach i pytała o konkretne, nowe propozycje prezydencji w tym kierunku.

Elżbieta Rafalska zwróciła również uwagę na priorytet piąty prezydencji, który odnosi się do ochrony ludzi i granic. W tym kontekście dopytywała, czy w sprawie dotyczącej ochrony ludzi odnosi się on do kwestii, takich jak bezpieczeństwo - biorąc pod uwagę sytuację na Ukrainie i granic, oraz do kwestii związanych z migracją.

 

 

Pierre-Yves Dermagne, odnosząc się do sprawy karty osób z niepełnosprawnościami, zgodził się, że jest to kwestia priorytetowa. Mówił, że belgijski minister odpowiedzialny za kwestie osób z niepełnosprawnościami zajmuje się tą sprawą i „ma nadzieję pójść na przód tak szybko, jak to tylko jest możliwe”.

„Tak jak pani powiedziała, rozporządzenie w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego to dossier, na którego polu poległo bardzo wiele prezydencji” - komentował belgijski wicepremier i wyraził nadzieję, że rzeczywiście uda się doprowadzić do domknięcia tego dossier. „Będziemy tutaj inspirować się propozycjami, które zostały wysunięte za czasów poprzednich prezydencji” - powiedział.

Belgijski polityk stwierdził, że dla Belgów dialog społeczny to wyjątkowy priorytet podczas prezydencji. „Belgia ma długoletnią tradycję negocjacji zbiorowych, umów zbiorowych, mamy dosyć specyficzny system zabezpieczeń społecznych. Dialog społeczny jest absolutnie niezbywalny jeśli rzeczywiście chcemy, by nikt nie został pozostawiony na bocznym torze w kontekście tych transformacji, które tak zmieniają nasze społeczeństwa jak np. transformacji energetycznej, środowiskowej i cyfrowej” - komentował. Podkreślił przy tym, że w tym kontekście kluczowym jest angażowanie w dialog wszystkich partnerów społecznych w znacznie szerszym zakresie i zagwarantowanie, by mógł toczyć się w sposób bardzo dynamiczny. Udzielając odpowiedzi na pytanie dotyczące krajów sąsiedzkich UE i kandydujących do UE, Pierre-Yves Dermagne stwierdził, że Belgia już w ramach przygotowań do objęcia prezydencji zaznaczała, że to dla niej sprawa priorytetowa, czemu dała wyraz podczas spotkań z przedstawicielami Ukrainy i Mołdawii.