Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Anna Fotyga: Dyplomacja unijna powinna rozmawiać z władzami w Bagdadzie o wykorzystywaniu irackich obywateli przez Łukaszenkę

1 września 2021 r.
Udostępnij

Anna Fotyga skierowała dziś interpelację do Komisji Europejskiej na temat  wykorzystywania przez reżim Łukaszenki migrantów jako narzędzia w wojnie hybrydowej przeciwko państwom członkowskim Unii Europejskiej. Polska polityk domaga się podjęcia przez Brukselę rozmów z władzami irackimi na temat wykorzystywania obywateli tego kraju jako broni w wojnie hybrydowej przeciwko państwom UE. Anna Fotyga domaga się także sprawdzenia, czy zatrzymani przez służby graniczne migranci z Syrii nie są zarejestrowani jako uchodźcy w finansowanych przez UE obozach w Libanie czy Turcji.

 

„Alaksandr Łukaszenka próbując wbrew woli Białorusinów za wszelką cenę utrzymać się u władzy, dzięki wsparciu Kremla przekracza kolejne granice. Po brutalnej pacyfikacji białoruskiego społeczeństwa celem uzurpatora Łukaszenki jest zmuszenie UE do podjęcia negocjacji mających przełamać stan politycznej izolacji, w jakiej znalazł się po sfałszowanych wyborach prezydenckich. Kluczem do tego jest przymuszenie sąsiednich państw prezentujących szczególnie pryncypialne stanowisko - Polski, Litwy i Łotwy - do akceptacji rządów dyktatora” - pisze w interpelacji Anna Fotyga. Zdaniem polskiej polityk głównym narzędziem do osiągnięcia celu stali się migranci z Iraku, Syrii i Afganistanu przerzucani przez białoruskie służby na zewnętrzne granice Unii Europejskiej.

 

„Dobrze, iż zarówno urzędnicy w Brukseli, jak i władze niektórych państw członkowskich, wyciągnęli wnioski z błędnej polityki w 2015 roku, kiedy to Rosja wykorzystała uchodźców jako broń do destabilizacji UE. Niezwykle istotne są okazywane Polsce, Litwie i Łotwie wyrazy solidarności, wsparcie polityczne Brukseli, jak i wymierna pomoc Frontexu i służb państw członkowskich. Ważne jest nałożenie sankcji na wszystkie osoby i podmioty zamieszane w te wrogie działania” - wylicza Anna Fotyga.

Była minister spraw zagranicznych zwróciła się do Komisji o podjęcie rozmów z władzami w Bagdadzie na temat wykorzystywania obywateli tego kraju jako broni w wojnie hybrydowej przeciwko państwom UE. Zdaniem Fotygi, Komisja powinna zaoferować pomoc w likwidacji szlaków przemytniczych i zwalczaniu grup przestępczych wspieranych przez służby białoruskie i rosyjskie. Polska polityk zwróciła się także do Komisji o sprawdzenie, czy zatrzymani przez polskie, litewskie i łotewskie służby graniczne migranci byli zarejestrowani jako uchodźcy w finansowanych przez UE obozach w Libanie czy Turcji.

„Nie wyobrażam sobie, by białoruskie firmy wykorzystywane przez służby Łukaszenki do przewozu migrantów i ich przerzut na terytorium Unii nie były objęte sankcjami i mogły prowadzić działalność na terenie UE. Wyrażam nadzieję, iż państwa członkowskie wykażą się solidarnością z Polską i państwami bałtyckimi. Potrzebne są także aktywne działania prewencyjne. Dlatego apeluję do Komisji o podjęcie rozmów z władzami państw, z których pochodzą migranci, czyli przede wszystkim Iraku. W przypadku obywateli Syrii należy sprawdzić, czy nie byli oni już zarejestrowani jako uchodźcy w bezpiecznych państwach, takich jak Liban i Turcja. Kolejną sprawą są działania zmierzające do rozbicia zorganizowanych przez reżim Łukaszenki grup przemytniczych. O sytuacji na wschodniej granicy Unii rozmawiać będziemy także jutro na komisji spraw zagranicznych PE” - tłumaczy Anna Fotyga.

Z twittera