Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Andżelika Możdżanowska pyta Komisję o Tymczasowe Ramy

10 grudnia 2020 r.
Udostępnij

Eurodeputowana PiS Andżelika Możdżanowska skierowała pytanie do Komisji Europejskiej w sprawie Tymczasowych Ram pomocy.

„Pomagać, ale tak by nie zakłócić poziomu konkurencyjności. Dotąd ta główna zasada przyznawania pomocy publicznej przedsiębiorcom była przestrzegana i kontrolowana poprzez ograniczenia dla państw członkowskich w kwestii udzielania pomocy” – czytamy w piśmie. Jak wskazała europosłanka, wszystkie kluczowe zasady udzielania wsparcia ze strony państwa, a tym samym ingerencji w rynek, są zawarte w traktatach i rozporządzeniach unijnych i pomimo odrębnych procedur w poszczególnych krajach tworzą spójny system.

Polska polityk wskazała, że w związku z pandemią COVID-19 i kryzysem gospodarczym z nią związanym dopuszczono stosowanie „Tymczasowych Ram”. „Umożliwiają one państwom członkowskim wykorzystywanie „pełnej elastyczności” w ramach swoich możliwości budżetowych , w przyznawaniu pomocy publicznej” - stwierdziła. Biorąc pod uwagę różnice w rozwoju gospodarek poszczególnych państw członkowskich sprzed pandemii oraz lżejsze podejście do sztywnych zasad przyznawania pomocy publicznej, która nie może zakłócać konkurencyjności na jednolitym rynku UE eurodeputowana pytała, czy Tymczasowe Ramy nie spowodują umocnienia i tak już silnych gospodarek, np. niemieckiej, a tym samym doprowadzą do pogłębienia rozbieżności gospodarczych. „Czy deklarowana troska o równe warunki funkcjonowania na rynku wewnętrznym UE ma odzwierciedlenie w regulacjach dotyczących Tymczasowych Ram?” – dopytywała. Możdżanowska chciała też wiedzieć, czy fakt finansowania pomocy publicznej z budżetów krajowych, nie spowoduje w krajach biedniejszych drastycznego wzrostu długu i czy państwa te w konsekwencji w pełni wykorzystają możliwości jakie dają Tymczasowe Ramy.

Z twittera