Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Andżelika Możdżanowska pyta KE o sprawozdanie oceniające stosowanie dyrektywy VAT

24 maja 2023 r.
Udostępnij

Eurodeputowana PiS Andżelika Możdżanowska, koordynatorka EKR w podkomisji FISC, wystosowała dziś pytanie do Komisji Europejskiej dotyczące  sprawozdania oceniającego stosowanie dyrektywy VAT.

 

"Uszczelnienie systemu VAT i zwalczanie wyłudzeń VAT to jedne z głównych priorytetów zarówno

Podkomisji do Spraw Podatkowych Parlamentu Europejskiego, jak i Polski. W ostatnich latach Polska z sukcesem wdrożyła szereg działań, które doprowadziły do znacznego zmniejszenia luki VAT. Komisja Europejska nie wywiązała się z obowiązku wynikającego z art. 410b dyrektywy 2006/112/WE („dyrektywa VAT”) w zakresie przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (nie później niż do 31 grudnia 2022 r.) sprawozdania oceniającego stosowanie dyrektywy VAT w odniesieniu do opodatkowania VAT bonów na towary lub usługi. Sprawozdanie KE powinno być przygotowane na podstawie informacji uzyskanych od wszystkich państw członkowskich i w razie konieczności powinno mu towarzyszyć odpowiednia propozycja legislacyjna np. w celu zaostrzenia lub poprawy jakości odpowiednich przepisów dyrektywy VAT" – czytamy w piśmie.

 

W związku z powyższym eurodeputowana zwróciła się do KE z pytaniem o przyczynę nie przekazania przez Komisję Europejską sprawozdania. Możdżanowska chciała też wiedzieć, w jakim terminie Komisja Europejska przekaże w/w sprawozdanie, a także jakie działania podejmie, by usprawnić terminowe realizowanie zobowiązań wynikających z dyrektywy VAT, a tym samym przedstawienie pilnych propozycji legislacyjnych.

 

Z twittera